Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackVolwassenen met diabetes mellitus type 1

Volwassenen met diabetes mellitus type 1

Vaststellen persoonlijke voedingszorgbehoefte

Klachtenhyperglycemie, hypoglycemie, ketoacidose bij ontregeling
Complicatiesnefropathie, neuropathie als gastroparese, retinopathie, cardiovasculaire aandoeningen
Comorbiditeitinfecties, hypothyreoidie, coeliakie, bijnierinsufficiëntie, nierinsufficiëntie, oncologische aandoeningen, cardiovasculaire aandoeningen of
(vermoeden van) depressie
Laboratoriumgegevensglucose nuchter, HbA1c, totaal cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, ratio, triglyceriden, eGFR via MDRD,
albumine/creatinine ratio, albumine, urine
Bloeddrukstreefwaarde systolische bloeddruk < 140 mmHg
Medicatiesoort en dosering orale bloedglucose verlagende medicatie, soort en dosering insuline, pen of pomp, betablokkers, diuretica, ACE remmers, cholesterolverlagende medicijnen
BMIstreefwaarde 18,5-25 kg/m2
Middelomtrekstreefwaarde mannen <94 cm, vrouwen <80cm
Persoonlijke factorenwerk/studie, sport/hobby, gezondheidsvaardigheden, psychosociale omstandigheden, belemmerende factoren zoals hypo-of spuitangst, moeite met zelfmanagement/zelfregulatie, risico bij diabetes op depressie en stress
Leefstijlfactorenbeweging, slaappatroon, stress, roken, alcoholgebruik/-misbruik

Bepaal zorgprofiel

Bronnen

  • Richtlijn diabetes type 1 medisch specialisten, 2014
  • NDF Zorgstandaard Diabetes, 2015
  • NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015

Laatste update: September 2017 door stichting DNO

Artsenwijzer