Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackDe diëtist

De diëtist

Voeding is de basis van gezondheid. Diëtisten gaan en staan voor een gezond Nederland en goede kwaliteit van leven. Het is een ontzettend belangrijk beroep dat de komende tijd alleen nog maar belangrijker gaat worden.

Na het afronden van de HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek beschikt de diëtist over competenties waarmee zij haar brede kennis en vaardigheden op voedingskundig gebied kan integreren met die op medisch en psychologisch vlak. De diëtist s breed inzetbaar.

Diëtist zijn dan ook in diverse werkvelden werkzaam. Zowel in de paramedische zorg (eerste, tweede en derde lijn), het bedrijfsleven en binnen het werkveld van de vitaliteit en leefstijl.

tabel werkvelden

Diëtisten maken het verschil

De diëtist is de (zorg-)professional die het meest succes heeft als het gaat om het begeleiden van voedingsvraagstukken. Zowel preventief, curatief als palliatief, de diëtist kan met haar kennis en ervaring op het gebied van voeding, gedrag en leefstijl het verschil maken. Het uitgangspunt is een optimale voedingstoestand die per mens en per situatie anders kan zijn.

De zorg die de diëtist levert is fundamenteel. De diëtist is ondersteunend aan veel verschillende soorten zorg.

Het handelen van de diëtist is afgestemd op de unieke situatie van de cliënt/patiënt, consument of organisatie. Het primaire doel is het voorkomen, opheffen, verminderen en/of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare stoornissen, beperkingen en participatieproblemen. De diëtist speelt in op de (veranderende zorg-)vraag en biedt ondersteuning bij zelfmanagement. De inzet is gericht op maatschappelijke participatie, arbeidsproductiviteit en zelfredzaamheid van patiënten en consumenten.

De NVD

Als organisatie zijn we een weerspiegeling van de maatschappelijke rol en betekenis van diëtisten. Om de belangen van de diëtisten goed te kunnen behartigen hanteren we de kernwaarden ‘positief’, ‘verbinding’, ‘kwaliteit’ en ‘innovatie’ als gids voor het werk dat we doen.

Wij geloven dat juiste voeding de basis is voor een gezonde Nederlandse samenleving. Wij helpen mensen om een goede leefstijl vol te houden of ondersteunen daar waar ziekte vraagt om aanpassingen. Dit doen wij vanuit wetenschappelijke onderbouwing en ervaring. Wij snappen de ingewikkelde relatie tussen voeding en ziekte en begrijpen dat ieder mens uniek is. Dat maakt ons vak zo interessant!

De NVD maakt zich sterk voor goede diëtetiek voor iedere Nederlander en komt op voor de belangen van alle diëtisten. We gaan en staan voor een samenleving waar iedereen toegang heeft tot gezonde voeding.