Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackVerstandelijke beperking

Verstandelijke beperking

Medische diagnose

Voedingsproblematiek bij mensen met een (verstandelijke) beperking

Vaststellen persoonlijke voedingszorgbehoefte

Mate van verstandelijke beperkingErnstig verstandelijke beperking, matig verstandelijke beperking, licht verstandelijke beperking, NAH, ontwikkelingsleeftijd
(disharmonisch profiel)
Stoornissenneurologisch, motorisch, pedagogisch, psychisch en gedragsmatige problematiek
Autisme spectrum stoornis (ASS)eenzijdig/selectief/dwangmatig eten, angst
Voedselweigeringangst, pijn, aversie
Stofwisselingsziekten, syndromen en gendefectenSyndroom van Down, Prader Willi, RETT, 22q11- deletiesyndroom, Fragiele X Syndroom, genetische obesitas, Smith Magenis, San Filippo, Turner Syndroom, Angelman Syndroom, Klinefelter, Noonan, Sotos, Syndroom van West, Williams-Beuren, Wolff-Hirschhorn (zie informatie over syndromen – Diëtist VG)
Kauw- en slikproblemenDysfagie, tandheelkundige problematiek, logopedisch advies, aspiratie, aangepaste consistentie
DieetpreparatenSondevoeding, drinkvoeding, metabole preparaten
Reflux en/of rumineren
Defecatie frequentie en consistentie van de fecesBristol Stool Chart
Comorbiditeit/voorgeschiedenisalle vastgestelde diagnoses
MedicatieSpecifiek: anti-psychotica, anti-epileptica, anti-depressiva, laxantia
BMIStreefwaarden 18-25 kg/m2. De diëtist met specifieke deskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking kan inschatten of streefwaarden passend zijn. Bij syndromen en beperkte mobiliteit kunnen streefwaarden afwijken.
GewichtsverloopOngewenste gewichtsverandering (toename of afname) van 5% in 1 maand of 10% in 6 maanden
EetlustToe- of afname van eetlust en voedingsinname
Persoonlijke factorenwoon- en leefsituatie, psychosociale omstandigheden, etniciteit, familiegeschiedenis
Leefstijlalcohol, roken, drugs, beweging, stress, ontspanning, slaappatroon

Bepaal zorgprofiel

Bronnen

  • Braam W, Duinen-Maas MJ et al. Medische zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking. Houten: Prelum: 2014 
  • Cassidy SB, Allanson JE. Management of Genetic Syndromes. New York: Wiley-Liss: 2010
  • Sullivan, P.  Feeding and Nutrition in Children with Neurodevelopmental Disability. London: Mac Keith press: 2009

Laatste update: maart 2018 door netwerk Diëtisten Verstandelijk Gehandicapten (DVG).

Artsenwijzer