Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackPre-operatieve zorg

Pre-operatieve zorg

Operatie (volwassenen)

Pre-operatieve voeding

Vaststellen persoonlijke voedingszorgbehoefte

Klachtengewichtsverlies, kauw- en slikproblemen, weinig eetlust, smaak/reuk, passageklachten, moeheid, verminderde functionaliteit
LaboratoriumgegevensCRP of een andere inflammatiemaat, Hb, Albumine, relevante vitamines en mineralen zoals D, B1, B12, foliumzuur
Medicatieinvloed op voedselinname (pijnmedicatie, cytostatica, antibiotica, neuroleptica, insuline, orale antidiabetica) of metabolisme (corticosteroïden)
VoedingssupplementenDieetpreparaten, drinkvoeding, sondevoeding, vitaminen en mineralen suppletie
BMIEr is sprake van ondervoeding als BMI lager < 18,5 voor 18-69 jaar of BMI < dan 20 voor 70
Vetvrijemassa-indexStreefwaarde: vrouwen > 15 kg/m² en mannen > 17 kg/m²; BMI detecteert niet alle patiënten met een slechte voedingstoestand. Vetvrije massa bepalen met een bio-impedantiemeter
Gewichtsverlooponbedoeld gewichtsverlies van >10% in 6 maanden of >5% in een maand
Screeningsuitslag (risico op) ondervoedingScreen preoperatief iedere patiënt op het risico op ondervoeding met een gevalideerd screeningsinstrument. Screen in het traject zo vroeg mogelijk, zodat patiënten met ernstige ondervoeding tenminste 7-14 dagen preoperatief adequaat gevoed kunnen worden. Kwetbare patiënten (o.a. frailty, sarcopenie, myosteatose, oncologische patiënten) die een grote/complexe operatie ondergaan hebben baat bij het volgen van een multimodaal prehabilitatieprogramma.
VoedingspatroonAandacht voorenergie en eiwitinname, vitamines en mineralen (extra aandacht voor vitamine D en B1), vocht, relatie klachten en inname. Worden maaltijden overgeslagen? Minder gegeten? Recente veranderingen in voedingspatroon?
Persoonlijke factorenmogelijkheden om boodschappen te (laten) doen, eenzaamheid, rouw, mantelzorg, voedselvaardigheden
LeefstijlfactorenAlcohol, roken, beweegpatroon, stress, slaappatroon (zie ook Ondervoeding)
Comorbiditeitenmetabool syndroom, diabetes mellitus, lage of hoge BMI
Andere factorenOnderliggende aandoening waarvoor operatie nodig is, co-morbiditeiten, aanwezigheid ascitis/oedemen, eerdere operaties en type/complexiteit operatie

Bepaal zorgprofiel

Bronnen

Geschreven door Elles Steenhagen en Myriam van Zandvoort van het Chirurgisch Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen (CHIODAZ).

Laatste update: januari 2024

Artsenwijzer