Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackCoeliakie bij kinderen

Coeliakie bij kinderen

Medische diagnose

De diagnose kan op verschillende leeftijden worden gesteld.

Vaststellen persoonlijke voedingszorgbehoefte

Vaststellen diagnoseserologie: IgA-antilichamen tegen endomysium (EMA) en transglutaminase type 2 (tTG2A). Bij IgA deficiëntie IgG-TG2A, IgG-EMA of IgG-DGPA.
HLA-typering: bij coeliakie HLA DQ2.2 of HLA DQ2.5 of HLA DQ8 positief. Histologie: Marsh classificatie IIIA-C. Bij kinderen met voor coeliakie specifieke symptomen, tTGA>10 x normaalwaarde, EMA positief en HLA-typering positief is een biopsie niet nodig. Bij een IgA-deficiëntie worden bij kinderen de IgG-antilichamen tegen TG2A, EMA en DGPA bepaald. Bij kinderen zonder voor coeliakie specifieke symptomen maar met een verhoogd coeliakie risico (diabetes mellitus type 1, syndroom van Down, syndroom van Turner en syndroom van Williams of diagnose coeliakie bij eerstegraads familieleden), positieve HLA-typering en positieve antistoffen (TG2A en eventueel EMA) volgt een biopsie. Indien zonder serologie of biopsie met het glutenvrij dieet is gestart of bij twijfel door een biopsie uitslag van Marsh I, kan de diagnose coeliakie eventueel alsnog na een glutenbelasting en biopsie worden gesteld. Marsh II duidt meestal op coeliakie, zeker als de serologie positief is.
Klachtenchronische diarree, obstipatie, buikpijn, gewichtsverlies, groeiachterstand, afbuigende groeicurve, chronische vermoeidheid, anemie, (lactose) malabsorptie, hypoplasie tandglazuur, verlate puberteit, menstruatiestoornissen (adolescenten), aften, perifere neuropathie, ataxie, epilepsie
ComorbiditeitDermatitis Herpetiformis, diabetes mellitus type I (4,4-11,1%), geïsoleerde IgA-deficiëntie, ijzergebreksanemie, auto-immuun hepatitis, artritis, syndroom van Sjögren, auto-immuun thyreoïditis, Hashimoto, microscopische colitis, idiopathische pulmonale hemosiderose en alopecia areata
Laboratoriumgegevensserologie: Totaal IgA, IgA tTG2A, IgA EMA. Bij follow-up: Jaarlijks Hb, Ht, foliumzuur, vitamine B12, calcium, alkalische fosfatase, ijzerstatus, tTG2A; EMA indien faciliteiten voor tTG2A ontbreken. Eén maal per 2 jaar TSH. HLA typering: bij coeliakie HLA DQ2.2 of HLA DQ2.5 of HLA DQ8. Histologie: volgens Marsh-classificatie. Herstel van de darmvlokken is meestal binnen 1-2 jaar.
Groeiontwikkeling, lengte- en gewichtsverloop, groeiachterstand, afbuigende groeicurve
Vitaminen- en mineralensuppletieAandacht voor vitaminen- en mineralen net na diagnosestelling en follow-up, indien nodig suppleren. Medicijnen en
vitaminen- en mineralenpreparaten kunnen tarwezetmeel (gluten) bevatten, bijsluiter/ingrediëntendeclaratie dient geraadpleegd te worden.

Bepaal zorgprofiel

Bronnen

  • Bastiani WF. Coeliakie/Dermatitis herpetiformis. Dieetbehandelingsrichtlijnen 2010 Uitgevers; 2014.
  • Corazza, GR, et al. Bones in coeliac disease: diagnosis and treatment. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2005; (19) 453-65.
  • Husby S, et al. ESPGHAN Working Group on Coeliac Disease Diagnosis; ESPGHAN Gastroenterology Committee; European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012; (54):136-60.
  • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. Richtlijn Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis. Haarlem:2008.
  • Thawani SP, et al. Risk of neuropathy among 28232 patients with biopsy verified celiac disease. JAMA Neurol. May 11, 2015. doi:10.1001/jamaneurol.2015.0475.
  • Wierdsma NJ, et al. Vitamin and mineral Deficiencies Are Highly Prevalent in newly Diagnosed Celiac Disease Patients. Nutrients 2013, (5), 3975-92; doi:10.3390/nu5103975
  • Wolters VM, et al. Is gluten challenge really necessary for diagnosis of coeliac disease in children younger than 2 years? J Pediatr gastroenterol Nutr 2009; 566-70.
  • Nederlandse Coeliakie Vereniging. Leven met Coeliakie 

Laatste update: juni 2018 door netwerk DINC (Diëtisten Info Netwerk Coeliakie)

Artsenwijzer