Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackObstipatie bij kinderen

Obstipatie bij kinderen

Medische diagnose

Er is sprake van 2 of meer van onderstaande Rome III-criteria:

Kinderen 0-4 jaar:

 • defecatiefrequentie < 2 keer per week. (Uitzondering: bij borstgevoede zuigelingen in de leeftijd van 1 – 3 maanden is ontlasting tot eens per 10 dagen normaal wanneer het kind geen klachten heeft en voldoende groei)
 • fecale incontinentie > 1 keer per week
 • ophouden van ontlasting
 • pijnlijke of harde, keutelige ontlasting, Bristol stool scal 1-2
 • grote hoeveelheid ontlasting in abdomen of rectum
 • grote hoeveelheid ontlasting in luier of toilet

Kinderen 4-18 jaar*:

 • defecatiefrequentie < 2 per week
 • fecale incontinentie > 1 keer per week
 • ophouden van ontlasting
 • pijnlijke of harde, keutelige ontlasting
 • grote hoeveelheid ontlasting in abdomen of rectum
 • grote hoeveelheid ontlasting die het toilet verstopt

* Mogen niet voldoen aan IBS (Irritable Bowel Syndrome)-criteria: Minimaal 2 maanden klachten van alle volgende symptomen: 1. Abdominale discomfort of pijn samen met > 2 van de volgende symptomen gedurende minimaal 25% van de tijd: a. Symptomen verbeteren na defecatie b. Start symptomen gaat samen met verandering in defecatiefrequentie c. Start symptomen gaat samen met verandering in vorm van de ontlasting 2. Geen aanwijzingen voor inflammatoire, anatomische, metabole, of neoplastische ziekten die de symptomen verklaren, zie: NHG-standaard Prikkelbaredarmsyndroom (PDS)

Vaststellen persoonlijke voedingszorgbehoefte

Klachtenveel huilen (zuigelingen), kramp, buikpijn, opgezette buik, anorexie/slechte eetlust, overgeven, ophouden van ontlasting, problemen met ontlasten, pijn bij de ontlasting, algehele malaise
Comorbiditeiturine-incontinentie/urineweginfectie, ontlastingsincontinentie, aambeien, voedselallergie, te laag of te hoog gewicht, psychologische problemen (problemen ouder-kind interactie). Bij kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS), cerebrale parese en verstandelijke beperking komt obstipatie frequenter voor
Groeiafbuigende groeicurve of overgewicht/obesitas
Voedingspatroongebruik van groente, fruit/gedroogd fruit, aardappelen, volkoren brood, volkoren graanproducten, peulvruchten, zaden en noten, voldoende vocht, normaal/voldoende gebruik van vetten, toepassen Richtlijnen Goede Voeding
Medicatielactulose, lactilol, macrogol, bisacodyl, psylliumvezels, klysma

Bepaal zorgprofiel

Artsenwijzer