Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackOvergewicht/obesitas (volwassenen)

Overgewicht/obesitas (volwassenen)

Vaststellen persoonlijke voedingszorgbehoefte

BMI25-30 overgewicht
>30 obesitas
Gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR)Het GGR wordt bepaald door een combinatie van BMI, aanwezige risicofactoren voor HVZ of DM, slaapapneu en artrose.
Schematische weergave van de niveaus van GGR bij volwassenen (tabel 2)
BuikomvangDe buikomvang is voor de vetverdeling een goede afgeleide maat. Een grote buikomvang is een onafhankelijk risico voor sterfte. Buikomvang is tevens een maat om effect van een interventie te beoordelen.
Gewichtsverloopover de laatste 5 jaar, zo nodig verder terug
Laboratoriumgegevensnuchtere glucose, lipiden, triglyceriden, ALAT, HbA1C, MDRD, TSH, T4, C peptide, Vit D, natrium, kalium
Bloeddrukvolgens de geldende normen
Medicatieglucose verlagende medicatie, bètablokkers, diuretica, ACE remmers, cholesterolverlagende medicijnen, medicatie bij hypothyreodie, psychofarmaca, corticosteroïden, antihistaminica, antimigraine middelen, farmacologische interventies
Familiaire factorenpositieve familie anamnese obesitas en relevante comorbiditeit
Klachtenongewenste gewichtstoename, problemen met bewegen, knieklachten, kortademigheid, vermoeidheid, overmatig transpireren,
stress, slaapproblemen, onbedwingbare eetlust, psychische en-of sociale problematiek
Comorbiditeithypertensie, dyslipidemie, hart- en vaatziekten, hartfalen, gestoorde glucosetolerantie, diabetes mellitus type 2, leverfunctiestoornissen, leververvetting, OSAS, artrose, jicht, fybromyalgie, depressie, fertiliteitsproblemen (ook bij mannen), nierfunctiestoornis, maag/darmproblemen, aanwezigheid/vermoeden van eetstoornissen (o.a. binge eating), COPD, osteoporose, oncologisch behandeltraject dat heeft geleid tot obesitas, psychisch lijden, spectrumstoornissen
Voedingspatrooneetgedrag, lijnverleden, dieetgeschiedenis
Persoonlijke factorendieetgeschiedenis, invloed van het gewicht op het dagelijks leven (werk, sociaal, psyche), sport, werksituatie (onregelmatige diensten), wil en motivatie om te veranderen, mogelijkheid om gewicht te verliezen, behoefte aan lotgenotencontact, gezondheidsvaardigheden
Etniciteitandere lichaamsbouw dan de Nederlandse bouw kan vertekening van de BMI geven
Leefstijlfactorenalcoholgebruik, roken, beweging, stress, slaappatroon, verslavingsproblematiek
Andere interventiesbeweegprogramma, psychosociale ondersteuning

Bepaal zorgprofiel

Bronnen

  • CBO. Multidisciplinaire behandelrichtlijn obesitas. Utrecht, 2008.
  • Guidelin fort he Management of insulin resistance – Govers E, Slof E, Verkoelen H, Ten Hoor-Aukema NM, KDOO (2015)
  • Partnerschap Overgewicht (PON). Zorgstandaard Obesitas, Amsterdam 2010.
  • 2010 uitgevers dieetbehandelingsrichtlijnen – richtlijn overgewicht en obesitas (wordt nu herzien)
  • Werrij M. Cognitieve gedragstherapie bij overgewicht. Ned Tijdschr voor Voeding & Diëtetiek | 2007;62(5)7.
  • World Health Organization. Diet, Nutrition and the Prevention of chronic diseases.. WHO Tech. Rep.Ser 916, Geneva 2003.

Laatste update: september 2017 door Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht & Obesitas (KDOO)

Artsenwijzer