Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackDe diëtist als leefstijlcoach

De diëtist als leefstijlcoach

De paramedische diëtist heeft de kennis en kunde in huis om als leefstijlcoach een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) aan te bieden. Inmiddels heeft het overgrote deel van leefstijlcoaches een paramedische achtergrond (diëtist, fysio- of oefentherapeut). Op deze pagina lees je er meer over.

Wat is nodig?

Wil je een GLI monodisciplinair* aanbieden als diëtist-leefstijlcoach dan heb je een aantekening ‘leefstijlcoaching’ (LC) in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) nodig. De aantekening is in principe geldig voor 5 jaar, daarna wordt gevraagd om herregistratie. Deze aantekening kan vervolgens zichtbaar worden gemaakt in Vektis/AGB code. Het verkrijgen van de aantekening ‘leefstijlcoaching’ (LC) in het KP is relevant voor jou als diëtist je concrete afspraken hebt om in 2021 een GLI aan te bieden.

Lees meer over de procedure. NB: gebruik het aanmeldformulier ‘aantekening diëtist-leefstijlcoach’ bij het indienen van jouw aanvraag. 

*Voor het aanbieden van een GLI door een samenwerkingsverband van professionals, bijvoorbeeld diëtist met oefentherapeut of fysiotherapeut, is geen aantekening in het register nodig. Een zorgverzekeraar mag nog wel andere eisen stellen.

Hoe start je een GLI?

Stap 1: Licentie aanvragen

Voordat je een gecombineerde leefstijlinterventie gaat aanbieden, neem je contact op met de eigenaar van een erkend programma.
De eigenaar stelt eisen aan de aanbieder rond scholing en licentie. Hier zijn (mogelijk) kosten aan verbonden.   

Stap 2: Registratie van aanbieder in register

Als je een gecombineerde leefstijlinterventie wilt aanbieden, dan moet je de aantekening leefstijlcoach aanvragen via de NVD.

Stap 3: Contractafspraken tussen aanbieder, zorggroep en zorgverzekeraar

Het is belangrijk dat je als aanbieder een contract hebt met een zorgverzekeraar omdat je anders geen kosten van de GLI kunt declareren. Je neemt hiervoor eerst contact op met een zorgverzekeraar dat het programma aanbiedt waar je eerder een licentie voor hebt aangevraagd. Zorgverzekeraars maken voor de GLI bij voorkeur contractafspraken met zorggroepen. Vervolgens maakt de zorggroep afspraken met jou als GLI-aanbieder Een direct contract tussen zorgverzekeraar en GLI-aanbieder is ook mogelijk.

Stap 4: Registratie GLI-Monitor en GLI-register

Als je bovenstaande stappen heeft doorlopen, moet je gegevens insturen voor de GLI-Monitor. Dit is een meetinstrument dat de basis vormt voor evaluatieonderzoek naar de GLI. In de GLI-Monitor worden gegevens van deelnemers en gegevens van de behandelgroep geregistreerd om inzicht te krijgen in bereik, aanbod en (kosten)effectiviteit.

GLI-aanbieders registreren ten minste op 3 meetmomenten: start behandelfase, na afloop behandelfase en na afloop onderhoudsfase. Het GLI-register faciliteert deze registratie en wordt in het najaar van 2020 gelanceerd. GLI-aanbieders worden hierover geïnformeerd via hun beroepsverenigingen en de interventie-eigenaren.

AGB code aanvragen bij Vektis

Als je de aantekening ‘leefstijlcoaching’ (LC) hebt gekregen in het kwaliteitsregister moet je dit zelf doorgeven aan Vektis via info@agbcode.nl. Een bewijs meesturen is niet nodig, want zij kunnen dit zelf controleren op de site van het KP. Diëtist-leefstijlcoaches zijn te vinden in AGB-webzoeker onder zorgsoort 24-dietist leefstijlcoach.