Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackOvergewicht/obesitas (kinderen)

Overgewicht/obesitas (kinderen)

Vaststellen persoonlijke voedingszorgbehoefte

Groeidiagrambruikbaar tot 2 jaar, gewichtstoename > 0,67 SD op enig moment of gewicht naar leeftijd > 95ste percentiel bij 0,5 tot 2 jaar. Kies op basis van etniciteit het groeidiagram
BMIbruikbaar vanaf 2 jaar. Normaalwaarden BMI bij kinderen (tabel 1)
Gewicht gerelateerd Gezondheidsrisico (GGR)Het GGR wordt bepaald door BMI de aanwezigheid van risicofactoren en comorbiditeit, de aanwezigheid van cardiovasculaire risicofactoren of (een hoog risico op) diabetes mellitus type 2).
Schematische weergave van de niveaus van GGR bij kinderen (tabel 1)
Comorbiditeitastma, gewrichtsproblemen, (tekenen van) insulineresistentie, hypertensie, menstruatieproblemen, depressie, groeihormoon-deficiëntie, aanwezigheid van een eetstoornis
BloeddrukNormaalwaarden bloeddruk bij kinderen (hulpmiddel 3)
Gewichtsverloopontwikkeling gewicht gedurende levensloop en eerdere behandelervaringen m.b.t. het gewicht
Familiegeschiedenisdiabetes type 2 bij eerste- of tweedegraads familielid, hart- en vaatziekten bij eerste- of tweedegraads familielid, obesitas bij één van beide ouders, zwangerschapsdiabetes tijdens zwangerschap kind
Onderliggende lichamelijke oorzaken van obesitasendocriene stoornissen en/of syndromale/chromosomale afwijkingen
Laboratoriumgegevensnuchtere glucosewaarden, OGTT, lipiden
Medicatieanti-epileptica, psychofarmaca, corticosteroïden
Voedingspatroon (van het hele gezin)eetgedrag, voorbeeldfunctie
Persoonlijke factorenpesten, sport, school, gezinssituatie
Etniciteitandere lichaamsbouw dan de Nederlandse bouw kan vertekening van de BMI geven
Leefstijlbeweging, slaappatroon, stress, roken, alcohol(mis)bruik
Andere interventies binnen het gezinbetrokkenheid van andere zorgverleners

Bepaal zorgprofiel

Bronnen

  • Braet C, Winckel M. Behandelingsstrategieën bij kinderen met overgewicht. Diemen: Bohn Stafleu Van Loghum; 2001
  • Partnerschap Overgewicht Nederland. Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen’. Amsterdam, maart 2011
  • 2010 Uitgevers: Dieetbehandelingsrichtlijn Overgewicht of obesitas bij kinderen en adolescenten (2-18 jaar), Rotterdam juni 2014.

Laatste update: september 2017 door Netwerk Kinder Diëtisten (NKD) en Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht & Obesitas (KDOO). 

Artsenwijzer