Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackDe Beroepscode uitgelicht

De Beroepscode uitgelicht

Waar staan wij voor als diëtisten? Wat vinden wij belangrijk in onze professionele houding en gedrag? En wat kunnen cliënten, patiënten, samenwerkingspartners en de maatschappij van ons verwachten? Dat staat in onze Beroepscode.

De beroepscode is een hulpmiddel om je professioneel handelen als diëtist te kunnen toetsen. Bovendien maakt de beroepscode inzichtelijk wat diëtisten belangrijk vinden als beroepsgroep, daar waar de wetgeving geen antwoord biedt. De beroepscode geeft je praktische tools om beslissingen te kunnen nemen en om rekening te houden met de rechten en de wensen van je cliënt.

Zo zijn wij gekomen tot 13 kernwaarden, waarmee we aangeven wat wij als diëtisten belangrijk vinden en waar wij voor staan. Kernwaarden waar elke diëtist zich aan wil en kan houden. Daarmee is de gedragscode een handzaam document geworden dat past in deze tijd.

KERNWAARDE 1

Als diëtist zet je de gezondheid en het belang van de patiënt/cliënt voorop en breng je de patiënt/cliënt geen onnodige schade toe. Dat doe je vanuit goed hulpverlenerschap.

Afbeelding Nutritionist,Writing,Medical,Records,And,Prescriptions,With,Fresh,Vegetables

KERNWAARDE 2

Als diëtist draag je bij aan de beschikbaarheid en een goede toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Je discrimineert niet. Je stemt de zorg af op de wensen en behoeften van de patiënt/cliënt en behandelt de patiënt/cliënt in vergelijkbare omstandigheden op vergelijkbare wijze.

KERNWAARDE 3

Als diëtist respecteer je de autonomie van de patiënt/cliënt. Je nodigt de patiënt/cliënt uit tot gezamenlijke besluitvorming en stelt de patiënt/cliënt in staat een geïnformeerde beslissing te nemen. Daarbij behoud je je eigen professionele autonomie en verantwoordelijkheid voor je handelen. Je verricht als diëtist geen handelingen die tegen je professionele oordeel ingaan.

KERNWAARDE 4

Als diëtist ga je respectvol om met je patiënt/cliënt en neem je je professionele grenzen in acht. Je onthoudt je van ongewenst, grensoverschrijdend en ontwrichtend gedrag. Als zorgverlener mag een diëtist hetzelfde van de patiënt/cliënt verwachten. Indien dit niet het geval is, brengt de diëtist dit op passende wijze en rekening houdend met de belangen van de patiënt/cliënt ter sprake.

KERNWAARDE 5

Als diëtist bewaak en bevorder je de vertrouwensrelatie met de patiënt/cliënt. Je houdt geheim wat je tijdens je beroepsuitoefening te weten komt over de patiënt/cliënt.

Afbeelding beroepscode

KERNWAARDE 6

Als diëtist verleen je goede, passende zorg, in overeenstemming met de professionele standaard, waaronder de kwaliteitsstandaarden, op basis van wetenschappelijke consensus.

KERNWAARDE 7

Als diëtist blijf je binnen de grenzen van je eigen bevoegdheid en bekwaamheid. Je onderkent dat er specifieke deskundigheden binnen het vakgebied van de diëtist zijn en verwijst patiënt/cliënt in voorkomende gevallen door.

KERNWAARDE 8

Als diëtist neem je verantwoordelijkheid voor je handelen. Je stelt je open, leerbaar en toetsbaar op.

KERNWAARDE 9

Als diëtist ga je respectvol en op basis van gelijkwaardigheid om met je collega’s. Je adviseert, begeleidt en steunt hen en werkt met hen samen. Je onthoudt je van ongewenst, grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag.

KERNWAARDE 10

Als diëtist zorg je goed voor je eigen veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Je zoekt hulp als dit nodig is en je biedt, indien nodig, hulp aan collega´s, ongeacht in welke setting zij werkzaam zijn.

KERNWAARDE 11

Je voorkomt belangenverstrengeling die de patiënt/cliënt of het vertrouwen in de gezondheidszorg kan schaden. Je gaat alleen integere relaties met partijen aan die niet kunnen leiden tot belangenverstrengeling. Je bent transparant over je belangen. Als diëtist stel je het belang van de patiënt/cliënt voorop.

Afbeelding Samen sterk in de regio

KERNWAARDE 12

Als diëtist ben je maatschappelijk betrokken. Je draagt naar vermogen bij aan het bevorderen van de gezondheid van burgers en de gezondheidszorg als geheel. Je onthoudt je in de openbaarheid van het doen van uitspraken die buiten je eigen bevoegd- en bekwaamheid liggen dan wel die niet bijdragen aan het verbeteren van de volksgezondheid.

KERNWAARDE 13

Als diëtist ben je je bewust van de relatie tussen gezondheid, klimaat en milieu. Je betrekt dit zoveel mogelijk bij je beroepsuitoefening en houdt de ontwikkelingen op dit gebied bij. Je zet je in voor een duurzame zorgsector en gezonde leefwereld.