Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackSamen sterk in de regio – regionalisatie

Samen sterk in de regio – regionalisatie

Om zorg aan patiënten te verbeteren wordt ingezet op betere samenwerking tussen zorgprofessionals op lokaal en regionaal niveau. Daarbij gaat het zowel om samenwerking tussen diëtisten in de eerste, tweede en derde als tussen diëtisten en andere (para)medici.

Deze ontwikkeling is landelijk ingezet en draait erom de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. De NVD werkt op verschillende fronten aan een betere samenwerking tussen diëtisten onderling en tussen diëtisten en andere zorgprofessionals.