Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Dossiersmisc/arrow-dots-blackSamen sterk in de regio

Samen sterk in de regio

Om zorg aan patiënten te verbeteren is samenwerking tussen zorgprofessionals op regionaal niveau belangrijk. Het gaat om samenwerking tussen diëtisten in de eerste-, tweede- en derdelijn en tussen diëtisten en andere (para)medici.

De NVD ondersteunt jou als lid op verschillende manieren om de regionale samenwerking tussen diëtisten onderling en tussen diëtisten en andere zorgprofessionals te verstevigen.

 

dossier-icon