Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackSluit je aan bij het platform ‘Samen sterk in de regio!’

Sluit je aan bij het platform ‘Samen sterk in de regio!’

Maandag 14 maart 2022Afbeelding Sluit je aan bij het platform ‘Samen sterk in de regio!’

Sinds 2021 werkt het Programma Organisatiegraad Paramedische Zorg aan samenwerking tussen paramedici in de regio, met als doel het bevorderen en organiseren van die samenwerking. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten participeert in dit programma dat een initiatief is van het Ministerie van VWS, Paramedisch Platform Nederland (PPN), Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).

Nieuwe en bestaande regionale samenwerkingsverbanden en netwerken worden door het programma geholpen met hun organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een multidisciplinair plan, het opzetten van een netwerk of op weg naar een volgende stap. Steeds wordt de vraag gesteld: wat wil je met de samenwerking bereiken? Op organisatiegraad.nl vind je daar meer informatie over.

Platform ‘Samen sterk in de regio’

Op het platform ‘Samen sterk in de regio’ delen we informatie en tools en ben je steeds in contact met andere samenwerkingsverbanden en paramedici. Het platform is er voor alle samenwerkingsverbanden en paramedici. Ook paramedici die nog niet meewerkten aan het programma. We nodigen je uit om je aan te sluiten bij het platform! Dat kan via dit formulier. Daarna ontvang je binnen twee werkdagen een mail met je toegangsgegevens en uitleg over het platform.

Hoe werk jij samen?

Zit jij in een samenwerkingsverband of ben je bezig een samenwerking te realiseren in jouw regio? Laat het ons weten. Al deze initiatieven willen we graag inventariseren.
Je kunt een mail sturen aan Debby Lautenbach, Projectcoördinator Regionalisatie via dlautenbach@nvdietist.nl