Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackSelectie laatste 4 regio’s voor het programma Organisatiegraad

Selectie laatste 4 regio’s voor het programma Organisatiegraad

Dinsdag 24 mei 2022Afbeelding Selectie laatste 4 regio’s voor het programma Organisatiegraad

Binnen het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg draaien inmiddels 10 regio’s mee. Dit zijn: 

 • Groningen  
 • Twente 
 • Leiden/Bollenstreek/Alphen 
 • Noordoost-Noord Brabant 
 • Rotterdam/Drechtsteden 
 • Zuid-Limburg 
 • Friesland 
 • Zeeland 
 • Breda 
 • Agglomeraat Haarlem 

Na de zomervakantie is er nog ruimte om 4 regio’s toe te voegen aan het programma. Deze 4 regio’s zullen na de zomervakantie starten.

Selectiecriteria voor de regio’s

Het voornaamste criterium op basis waarvan de laatste 4 regio’s geselecteerd worden om deel te nemen aan het programma is: ‘is er in de betreffende regio ambitie en wil aanwezig om (multidisciplinair) verder te ontwikkelen?’   

Daarnaast wordt gekeken naar: 

 • Is er voldoende landelijke spreiding van deelnemende regio’s
 • Is er een combinatie mogelijk met een of meer andere COROP-plus regio’s (er is nl. ruimte voor 2 reguliere regio’s en 2 grotere gecombineerde regio’s)
 • Is er voldoende spreiding tussen preferente Zorgverzekeraars  
 • Is er voldoende spreiding tussen ROS-kantoren        
 • Matcht de COROP-regio voldoende met het werkgebied van de Huisartsenregio 

Eerder voorgestelde regio’s

Eerder is al een shortlist samengesteld met ambitieuze regio’s. Hierop staan de volgende regio’s:

 • Gouda 
 • Haaglanden 
 • (deels)Amstelland 
 • Noordwest (Alkmaar ) 
 • Almere 
 • Noord-west Veluwe en Zeewolde 
 • Midden Limburg 
 • Haarlemmermeer 
 • Zaanstreek 
 • Zuidwest Gelderland 
 • Zwolle 
 • Gelderse Vallei 
 • Zoetermeer 

Wat vragen we van jullie?

Graag vernemen wij uiterlijk 31 mei a.s. of jullie een voorkeur hebben voor één of meer regio’s waarvan je vindt dat die niet mag/mogen ontbreken in het programma Organisatiegraad- Samen sterk in de regio. Bij deze voorkeur horen we graag welke regio’s dit betreft (dit hoeft niet per sé een regio uit de shortlist te zijn) incl. een onderbouwing waarom deze regio kansrijk is en niet mag ontbreken. Reacties kunnen gestuurd worden naar Brigitte@organisatiegraad.nl

Op 7 juni a.s. worden de voorkeuren en/of de shortlist besproken en wordt op basis van de gestelde criteria een keuze gemaakt over welke regio’s toegevoegd zullen gaan worden.

Bij voorbaat dank voor jullie input!