Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackKernwaarde 9

Kernwaarde 9

Als diëtist ga je respectvol en op basis van gelijkwaardigheid om met je collega’s. Je adviseert, begeleidt en steunt hen en werkt met hen samen. Je onthoudt je van ongewenst, grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag.

Toelichting

De meeste diëtisten werken in een setting waarin zij collega’s hebben. Dit kunnen collega-diëtisten, maar ook andere zorgprofessionals of medewerkers zijn. Een respectvolle omgang met deze collega’s draagt bij aan een gezond en veilig werk- en leerklimaat. Een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en respect bevordert de kwaliteit van de zorg, verhoogt de werksfeer en biedt ruimte voor groei.
Ongewenst, grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag ondermijnt een gezond en veilig leer- en werkklimaat. Wanneer je ongewenst, grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag opmerkt of ervaart, bespreek je het met de betreffende collega, zo nodig na overleg met een vertrouwenspersoon. Dit doe je ook als je merkt dat het gedrag van een collega schade of risico’s voor patiënt/cliënt veroorzaakt en bij het (vermoeden van) disfunctioneren van een collega.
Als je zelf door collega’s op je gedrag wordt aangesproken, neem je dit serieus. Je verplaatst je in de positie van de ander(en) en draagt bij aan verbeteringen. Je voorkomt dat je gedrag vertoont dat door anderen als ongewenst, grensoverschrijdend of ontwrichtend kan worden ervaren.

Praktijkdilemma

We zijn benieuwd naar jouw eigen praktijkdilemma. Waar loop je tegenaan? Waar wil je graag een antwoord op? Laat het ons weten via: kwaliteit@nvdietist.nl