Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackKernwaarde 8

Kernwaarde 8

Als diëtist neem je verantwoordelijkheid voor je handelen. Je stelt je open, leerbaar en toetsbaar op.

Toelichting

Om verantwoordelijk te kunnen zijn voor je eigen handelen, is het van belang dat je je eigen verantwoordelijkheden kent en dat deze in overeenstemming zijn met je bevoegdheid en bekwaamheid. Ook moet je je verantwoordelijkheid in de richting van anderen dan de patiënt/cliënt kennen. Denk daarbij aan de collega’s, verwijzers en partijen waarmee je in een netwerk samenwerkt.
Verantwoordelijkheid voor eigen handelen betekent dat je je leerbaar en toetsbaar opstelt. Dat je reflecteert op je eigen handelen en dat je daarbij ook input van anderen betrekt. De verkregen inzichten kunnen bijdragen aan de bevordering van je beroepsuitoefening en aan de zorg als zodanig. Op jouw beurt draag je ook bij aan de kwaliteitsbevordering van anderen door vanuit jouw verantwoordelijkheid feedback te geven.
Het kan zijn dat je achteraf verantwoording moet afleggen over je handelen. Ook dan stel je je open, en toetsbaar op.
De basis daarvan ligt in het zorgvuldig bijhouden van een patiënt-/cliënt-dossier, waarin ook de onderbouwing van de gekozen behandeling is opgenomen.

Praktijkdilemma

We zijn benieuwd naar jouw eigen praktijkdilemma. Waar loop je tegenaan? Waar wil je graag een antwoord op? Laat het ons weten via: kwaliteit@nvdietist.nl