Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackKernwaarde 4

Kernwaarde 4

Als diëtist ga je respectvol om met je patiënt/cliënt en neem je je professionele grenzen in acht. Je onthoudt je van ongewenst, grensoverschrijdend en ontwrichtend gedrag. Als zorgverlener mag een diëtist hetzelfde van de patiënt/cliënt verwachten. Indien dit niet het geval is, brengt de diëtist dit op passende wijze en rekening houdend met de belangen van de patiënt/cliënt ter sprake.

Toelichting

Van de diëtist en patiënt/cliënt mag over en weer worden verwacht dat zij respectvol met elkaar omgaan. Dat wil zeggen dat zij elkaars standpunten respecteren en de algemeen erkende fatsoens- en omgangsvormen hanteren.
Geweld, contacten van seksuele aard en ander grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag in de relatie tussen de diëtist en patiënt/cliënt zijn niet toelaatbaar. De relatie tussen beiden moet veilig zijn.
De relatie tussen een patiënt/cliënt en behandelaar is niet gelijkwaardig. Een diëtist dient zich hier voortdurend van bewust te zijn. Vanuit je professionaliteit stel je je enerzijds nabij en toegankelijk op in de richting van de patiënt/ cliënt, maar gelijktijdig behoud je ook voldoende professionele afstand. Je dringt niet verder door tot de privésfeer van de patiënt/cliënt dan nodig is om goede zorg te verlenen.

Praktijkdilemma

We zijn benieuwd naar jouw eigen praktijkdilemma. Waar loop je tegenaan? Waar wil je graag een antwoord op? Laat het ons weten via: kwaliteit@nvdietist.nl