Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackKernwaarde 7

Kernwaarde 7

Als diëtist blijf je binnen de grenzen van je eigen bevoegdheid en bekwaamheid. Je onderkent dat er specifieke deskundigheden binnen het vakgebied van de diëtist zijn en verwijst patiënt/cliënt in voorkomende gevallen door.

Toelichting

Het verlenen van goede en veilige zorg vereist dat je als diëtist steeds binnen de grenzen van je eigen bevoegdheid en bekwaamheid blijft. Dit betekent dat je goed moet weten waar de grenzen van je kennis en kunde liggen en dat je daar ook naar handelt. Kennis en kunde moeten op peil gehouden worden. Als diëtist wordt van je verwacht dat je gedurende je hele loopbaan blijft werken aan het opbouwen van kennis, expertise en vaardigheden in je vakgebied. In dit licht zul je dus ook telkens je eigen bekwaamheid moeten blijven beoordelen.
Binnen het vakgebied van de diëtist is in toenemende mate sprake van de ontwikkeling van specialismen. Als je je als specifiek deskundig op een bepaald deelgebied van de diëtetiek profileert, betekent dit dat je ook aantoonbaar kennis en kunde op dit deelgebied moet hebben.
Als je jezelf voor een bepaalde handeling onvoldoende bekwaam vindt, verwijs je op adequate wijze door naar een collega. Dit betekent dat je samen met de patiënt/cliënt op zoek gaat naar een collega die over de benodigde kennis en kunde beschikt of je verwijst de patiënt/cliënt terug. In situaties waar je alleen niet uitkomt, kun je ook collega’s of andere zorgprofessionals raadplegen.
Dat je binnen de grenzen van je eigen kennis en kunde moet blijven, geldt niet alleen in de directe behandelrelatie met de patiënt/cliënt, maar ook voor de uitingen die je als diëtist buiten die context doet. Denk bijvoorbeeld aan uitspraken die je in de media of in het maatschappelijk debat doet.

Praktijkdilemma

We zijn benieuwd naar jouw eigen praktijkdilemma. Waar loop je tegenaan? Waar wil je graag een antwoord op? Laat het ons weten via: kwaliteit@nvdietist.nl