Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackKernwaarde 12

Kernwaarde 12

Als diëtist ben je maatschappelijk betrokken. Je draagt naar vermogen bij aan het bevorderen van de gezondheid van burgers en de gezondheidszorg als geheel. Je onthoudt je in de openbaarheid van het doen van uitspraken die buiten je eigen bevoegd- en bekwaamheid liggen, dan wel die niet bijdragen aan het verbeteren van de volksgezondheid.

Toelichting

Het vak diëtetiek en de gezondheidszorg zijn voortdurend in ontwikkeling. De rol van de diëtist wordt steeds belangrijker bij het voorkomen van (ernstige) ziekten. Vanuit de gezondheidszorg wordt een steeds groter beroep gedaan op de diëtist als belangrijke schakel in de gezondheid en het welzijn van de burger. Dit vraagt om
maatschappelijke betrokkenheid. Je hebt namelijk niet alleen een verantwoordelijkheid naar de individuele patiënt/cliënt toe, maar ook een gedeelde verantwoordelijkheid naar de samenleving als geheel. Je kunt een bijdrage leveren aan het verbeteren van de volksgezondheid door factoren die de gezondheid beïnvloeden te erkennen, te signaleren dan wel (pro)actief te stimuleren.
Dat je de titel van diëtist draagt, geeft je status in het publieke debat. Voor de buitenwereld ben je altijd diëtist, ook als je vrij bent. Sta hierbij stil op het moment dat je in de openbaarheid of via de media uitingen doet. Blijft binnen de grenzen van je bevoegdheid en bekwaamheid. Wees zorgvuldig in de wijze waarop je je uit en voorkom verwarring in de maatschappij.

Praktijkdilemma

We zijn benieuwd naar jouw eigen praktijkdilemma. Waar loop je tegenaan? Waar wil je graag een antwoord op? Laat het ons weten via: kwaliteit@nvdietist.nl