Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-black

Kernwaarde 2

Als diëtist draag je bij aan de beschikbaarheid en een goede toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Je discrimineert niet. Je stemt de zorg af op de wensen en behoeften van de patiënt/cliënt en behandelt de patiënt/cliënt in vergelijkbare omstandigheden op vergelijkbare wijze.

Toelichting

Dieetadvisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van de samenleving. Samen met de beroepsgroep zet je je ervoor in dat iedereen die dat nodig heeft laagdrempelige en passende zorg van de diëtist kan ontvangen. Als diëtist onderschrijf je het uitgangspunt dat iedereen in Nederland toegang moet hebben tot de zorg die nodig is. Je discrimineert niet. Dit betekent dat je geen patiënt/cliënt uitsluit op grond van bijvoorbeeld hun geloof, sociaaleconomische status, etniciteit, sekse of gender. Je zorgt ervoor dat je praktijk en je adviezen voor iedereen goed toegankelijk zijn.
Hoewel van een diëtist op basis van het gelijkheidsbeginsel wordt verwacht dat alle patiënten/cliënten op gelijke wijze worden benaderd, kan en mag de behandeling per patiënt/cliënt verschillen. De zorg moet immers steeds worden afgestemd op de wensen en behoeften van de specifieke patiënt/cliënt. Ook kan het zijn dat je bij de behandeling in meer algemene zin onderscheid moet maken tussen groepen patiënten/cliënten, bijvoorbeeld op grond van hun leeftijd, geslacht of medische achtergrond. Ook dit is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel.
Het gelijkheidsbeginsel brengt wel met zich mee dat je gelijke gevallen gelijk behandelt. Er moet een rechtvaardiging zijn voor het onderscheid dat je maakt, waarin de diëtist de verantwoordelijkheid neemt.

Praktijkdilemma

We zijn benieuwd naar jouw eigen praktijkdilemma. Waar loop je tegenaan? Waar wil je graag een antwoord op? Laat het ons weten via: kwaliteit@nvdietist.nl