Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackKernwaarde 11

Kernwaarde 11

Je voorkomt belangenverstrengeling die de patiënt/cliënt of het vertrouwen in de gezondheidszorg kan schaden. Je gaat alleen integere relaties met partijen aan die niet kunnen leiden tot belangenverstrengeling. Je bent transparant over je belangen. Als diëtist stel je het belang van de patiënt/cliënt voorop.

Toelichting

Als behandelaar stelt een diëtist het belang van de patiënt/cliënt steeds voorop. Dit betekent dat je – samen met de patiënt/cliënt – tot een behandeladvies komt dat gebaseerd is op medisch-professionele gronden. De patiënt/cliënt moet ervan uit kunnen gaan dat je daarbij integer handelt.
Een bijzonder punt van aandacht in dit verband zijn de relaties die je als diëtist kunt hebben met bedrijven die producten leveren die onderdeel kunnen uitmaken van je behandeladvies. Denk aan leveranciers van voedingsmiddelen, dranken, dieetpreparaten, dieet ondersteunende middelen, etc. Deze bedrijven zijn een belangrijke gesprekspartner voor de diëtist als het gaat om kennisoverdracht en informatie-uitwisseling, maar zij hebben tevens een commercieel belang bij de verkoop van hun producten. Een diëtist dient zich hier goed bewust van te zijn. Belangenverstrengeling en oneigenlijke beïnvloeding moet worden voorkomen.
Van de diëtist wordt verwacht dat zij de van de industrie afkomstige informatie en de (wetenschappelijke) onderbouwing daarvan vanuit haar eigen professionele inhoudelijkheid beoordeelt en op de juiste merites inschat.
Het aangaan van financiële relaties met leveranciers van voedingsmiddelen, dranken, dieetpreparaten, dieet ondersteunende middelen, etc. kan leiden tot belangenverstrengeling. Dergelijke financiële relaties zullen dan ook altijd een rechtvaardige grondslag moeten hebben. Ongewenste beïnvloeding op de beroepsuitoefening of de (negatieve) perceptie daarvan door de patiënt/cliënt moet voorkomen worden.
Om deze reden acht de beroepsgroep het wenselijk nadere gedragsregels aan de diëtist mee te geven over de toelaatbaarheid van financiële relaties met leveranciers van voedingsmiddelen, dranken, dieetpreparaten, dieet ondersteunende middelen, etc. Hiervoor is de keuze gemaakt om de beleidsregels en codes te volgen die breder
in de gezondheidszorg zijn gedragen en toegepast, te weten de Gedragscode Geneesmiddelenreclame, de Gedragscode Medische Hulpmiddelen en de Beleidsregels gunstbetoon geneesmiddelenwet waaronder de Wet medische hulpmiddelen en Geneesmiddelenwet vallen.
Dit volgbeleid heeft betrekking op financiële relaties tussen enerzijds zorgprofessionals en anderzijds leveranciers van genees- en hulpmiddelen. In bijlage één is samengevat welke financiële relaties tussen diëtisten en leveranciers van voedingsmiddelen, dranken, dieetpreparaten, dieet ondersteunende middelen, etc. zijn toegestaan.

Praktijkdilemma

We zijn benieuwd naar jouw eigen praktijkdilemma. Waar loop je tegenaan? Waar wil je graag een antwoord op? Laat het ons weten via: kwaliteit@nvdietist.nl