Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackKernwaarde 6

Kernwaarde 6

Als diëtist verleen je goede, passende zorg, in overeenstemming met de professionele standaard, waaronder de kwaliteitsstandaarden, op basis van wetenschappelijke consensus.

Toelichting

Goede zorg is veilig en doeltreffend, tijdig verleend en afgestemd met de patiënt/cliënt. Wat in een concreet geval onder goede zorg wordt verstaan, wordt in belangrijke mate ingevuld door de zogeheten professionele standaard.
De professionele standaard is een verzamelnaam voor de geldende wetten, kwaliteitsstandaarden, richtlijnen, protocollen, beroepscode, handreikingen, etc. die voor de diëtist van toepassing zijn.
Van de diëtist wordt verwacht dat zij/hij op de hoogte is en blijft van de geldende professionele standaard. Goede zorg verlenen volgens de professionele standaard houdt tevens in dat je gemotiveerd kunt afwijken van gestelde beroepsnormen. Zorg in dat geval altijd voor een heldere vastlegging van de overwegingen daarbij in het patiënt-/cliënt-dossier.
In toenemende mate wordt van zorgverleners verwacht dat ze passende zorg verlenen. Passende zorg is zorg voor een redelijke prijs, die zo dicht mogelijk bij de patiënt/cliënt is georganiseerd en niet alleen over ziekte gaat, maar ook over gezondheid en zelfredzaamheid. Passende zorg betekent dat de patiënt/cliënt en de zorgverlener samen beslissen. Deze manier van samenwerken moet ervoor zorgen dat iedereen goede zorg kan krijgen, ook in de toekomst. De diëtist zet zich in om – rekening houdend met de professionele standaard – passende zorg te verlenen.

Praktijkdilemma

We zijn benieuwd naar jouw eigen praktijkdilemma. Waar loop je tegenaan? Waar wil je graag een antwoord op? Laat het ons weten via: kwaliteit@nvdietist.nl