Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackWet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Het VWS wil dat alle zorgaanbieders jaarlijks inzicht gaan geven in hun financiën, om zich zo maatschappelijk te verantwoorden. Daarnaast krijgen grotere aanbieders te maken met een vergunningsplicht en een verplichte interne toezichthouder. Wat je precies moet doen is afhankelijk van het aantal diëtisten, je rechtsvorm en de omzet.

In dit schema hieronder kun je zien wat jouw praktijk moet gaan doen. 
Let op: het gaat om een samenvatting voor bestaande diëtistenpraktijken. We gaan er vanuit dat je diëtetiek levert uit de Zvw (Zorgverzekeringswet). Lever je andere zorg, bv uit de WMO, langdurige zorg of medisch specialistische zorg? Dan verwijzen we je naar dit stroomschema van VWS. Ben je een nieuwe zorgaanbieder? Voor nieuwe zorgaanbieders gelden andere termijnen (zie toetredingzorgaanbieders.nl) en is de meldplicht + kwaliteitscheck altijd van toepassing. Tot slot gaan we er vanuit dat je geen gebruik maakt van financiële derivaten.

Aanvullende informatie

Check of je goed in het LRZa staat

De Wtza stelt een meldplicht in voor alle aanbieders. In het landelijk register zorgaanbieders kun je vanaf 1 januari 2022 zien of je organisatie daarin staat. Sta je hierin, dan hoef je niet aan de meldplicht te voldoen. Je kunt nu al bekijken of je gegevens goed in het KvK en AGB-register staan. Deze gegevens worden overgenomen voor het LRZa.

Sta je nog niet in het LRZa? Dan moet je dit voor 1 juli 2022 regelen. Lees hier de brochure over de meldplicht

Jaarverantwoording

Vanaf 2023 moet je elk jaar voor 1 juni een jaarverantwoording publiceren op een website van de overheid. De inhoud van deze jaarverantwoording verschilt voor kleine, middelgrote en grote fysiotherapiepraktijken. Wat je precies moet doen is afhankelijk van je juridische entiteit (denk aan eenmanszaak, vof, rechtspersoon), omzet en aantal zorgverleners. In de jaarverantwoording draait het vooral om de financiële gegevens. Hierbij moet je denken aan een jaarrekening conform Burgerlijk Wetboek (grotere praktijken), financiële ratio’s (eenmanszaken) en een vragenlijst voor VWS, Nza en CBS. Behalve de vragenlijst voor de NZa en het CBS wordt alles openbaar inzichtelijk.

Binnenkort publiceren we hier meer informatie over via onze Fysio E-news en website. 

Vanaf 11 zorgverleners: Vergunning aanvragen

Alle praktijken met meer dan 10 zorgverleners moeten een toelatingsvergunning aanvragen. Dat moet binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Wtza (dus voor 1 januari 2024). De toelatingsvergunning kun je vanaf 1 januari 2022 aanvragen via www.toetredingzorgaanbieders.nl.

Wat als mijn praktijk na 1-1-2022 groeit naar 11 zorgverleners of meer?

Als je praktijk na inwerkingtreding van de Wtza de grens van 10 zorgverleners passeert, moet je alsnog een vergunning aanvragen. Dat moet dan binnen 6 maanden nadat de grens van 10 zorgverleners is gepasseerd. Lees hier meer.

Vanaf 26 zorgverleners: Intern toezichthouder aanstellen

Wanneer er meer dan 25 zorgverleners werkzaam zijn in je praktijk bent je verplicht om een interne, onafhankelijke toezichthouder aan te stellen. Hierbij kan je denken aan een raad van toezicht of raad van commissarissen. Deze interne toezichthouder moet bestaan uit tenminste 3 personen en moet onafhankelijk zijn. Hier zijn regels aan gebonden. Lees hier meer.