Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Dossiersmisc/arrow-dots-blackAVG toolkit

AVG toolkit

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet, die van toepassing is in alle lidstaten van de Europese unie, stelt eisen aan de verwerking van gegevens van natuurlijke personen.

Diëtisten verwerken bijzondere persoonsgegevens omdat het in het kader van de uitoefening van het beroep nodig is om gegevens over de gezondheid van de patiënt vast te leggen. Gegevens over de gezondheid van een persoon zijn bijzondere persoonsgegevens omdat ze bij verlies daarvan grote inbreuk kunnen maken op de persoonlijke levenssfeer van een persoon. Dat betekent dat diëtisten(praktijken) extra maatregelen moeten nemen om persoonsgegevens te beschermen en te mogen verwerken.

Bij verlies (datalek) of onjuiste verwerking van persoonsgegevens kan de Autoriteit Persoonsgegevens hoge boetes opleggen.

De informatie in deze toolkit is alleen beschikbaar voor leden. Je moet hiervoor ingelogd zijn.