Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackLabaanvragen

Labaanvragen

De diëtist is bevoegd om bij het huisartsenlaboratorium voedingsgerelateerd onderzoek aan te vragen. Dit onderzoek kan aan de patiënt vergoed worden (na aftrek van eigen risico). De bevoegdheid is geregeld in de NZa-beleidsregel Eerstelijnsdiagnostiek. Aan deze beleidsregel is een lijst met mogelijke onderzoeken gekoppeld.

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de onderzoeken die door de diëtist zijn aangevraagd. Veel zorgverzekeraars erkennen alleen de arts als aanvrager. Wees hier alert op! 

Als je laboratoriumonderzoek wilt aanvragen, maak hierover dan goede afspraken met het laboratorium.

Onderdeel van deze afspraken is:

 • Hoe regel je het aanvragen?
 • Hoe regel je de terugrapportage?
 • Vindt er ook rapportage plaats aan de (huis)arts?
 • Hoe regel je je bereikbaarheid in geval van uitslagen die acuut handelen vereisen?
 • Hoe is de financiële afhandeling geregeld?

Ten aanzien van de patiënt:

 • Bespreek de procedure met de patiënt
 • Bespreek op welke wijze terugkoppeling plaats vindt
 • Vraag toestemming om de (huis)arts te informeren

Bespreek de financiële kant:

 • Declareert het laboratorium bij de zorgverzekeraar of loopt de rekening via de diëtist?
 • Moet de patiënt het zelf betalen of kan hij het declareren bij zijn zorgverzekeraar?
 • Deel mee dat het onderzoek onder het eigen risico valt.

In ketenzorg maak je afspraken met de ketenzorgorganisatie op welke wijze je laboratoriumgegevens kunt verkrijgen. Het daadwerkelijk aanvragen wordt gedaan door de zorggroep. In instellingen moet je met het laboratorium afspraken te maken over het aanvragen van laboratoriumonderzoek.