Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackMeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Heb je een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling in jouw praktijk? In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling staat een stappenplan wat je in zo’n geval moet doen. 

De paramedische beroepsorganisaties (KNGF, VvOCM, NVH, EN, NVLF en NVD) hebben in 2018 samen het afwegingskader voor paramedici opgesteld. Het Algemeen Paramedisch Afwegingskader Paramedici (APA) is in overleg met de stichting ‘Veilig Thuis’ tot stand gekomen.  Aan de hand van 5 stappen in de meldcode bepaal je of je een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Je neemt twee losse besluiten:

 1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
 2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

Verplichting per 2019

Het is echt de bedoeling dat je de meldcode in het achterhoofd hebt bij iedere cliënt. Het is belangrijk dat je handelt volgens het stappenplan en afwegingskader wanneer er sprake is van zogenaamde ‘onderbuikgevoelens’. Niet wegkijken en denken dat een ander het wel zal oppakken. Dat is al te veel en te vaak gebeurd!

Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden, is het verplicht om een afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode.

Hieronder vind je alle relevante documenten op een rij:

 1. Verbeterde meldcode
  Huiselijk geweld en kindermishandeling met afwegingskader. Deze is specifiek gemaakt voor de diëtetiek en aangevuld is met een afwegingskader.
 2. Algemeen Paramedisch Afwegingskader
  Dit afwegingskader stelt diëtisten in staat te beoordelen of sprake is van (vermoedens van) dusdanig ernstig geweld of mishandeling, dat dit gemeld moet worden bij Veilig Thuis. 
 3. Bijlagen bij afwegingskader
  Toelichting op de vijf vragen in het afwegingskader
  Begripsbepaling van de termen acute en structurele onveiligheid
  Schematische weergave van de afwegingsvragen
 4. Veilig Thuis
  Wat gebeurt er als er een melding wordt gedaan bij Veilig Thuis? Dit is te lezen in het Handelingsprotocol Veilig Thuis en in het Triage instrument van Veilig Thuis. Het is belangrijk dat je als diëtist op de hoogte bent van het Triage instrument om zo gezamenlijk situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken.
  – Handelingsprotocol Veilig Thuis
  – Triage instrument Veilig Thuis
 5. Informatie van Rijksoverheid
  – Video: Verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 
  Toolkit meldcode
  – de checklist voor managers 
  – de signalenkaart
 6. Visuele versie van meldcode
  Een gemakkelijke handreiking om de verschillende stappen en afwegingsvragen in de meldcode te doorlopen.
 7. Meldcode op je smartphone of tablet
  Download de gratis Meldcode app voor iPhone/iPad of voor Android. Dan heb je de stappen van de meldcode altijd bij de hand.