Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackHerijking Beroepscode

Herijking Beroepscode

Vijf vragen over de Beroepscode voor diëtisten

Wat is de Beroepscode?

De beroepscode is een hulpmiddel om je professioneel handelen als diëtist te kunnen toetsen. Bovendien maakt de beroepscode inzichtelijk wat diëtisten belangrijk vinden als beroepsgroep, daar waar de wetgeving geen antwoord biedt. De beroepscode geeft je praktische tools om beslissingen te kunnen nemen en om rekening te houden met de rechten en de wensen van de patiënt/cliënt. De beroepscode maakt onderdeel uit van het Beroepsprofiel voor diëtisten. In dit beroepsprofiel staat ook de voor de beroepsuitoefening relevante wetgeving beschreven.

Waarom moet de Beroepscode herijkt worden?

Voeding is van iedereen en daardoor kom je als diëtist regelmatig voor lastige dilemma’s te staan. Ook zijn in de dagelijkse praktijk onderwerpen als de invloed van sociale media, digitalisering van de zorg, aandacht voor duurzaamheid en het vergroten van de eigen regie belangrijker geworden. Daarbij is de nieuwe visie op diëtetiek 2030 verschenen.

Diëtisten geven onafhankelijk en objectief deskundig advies op basis van gewogen informatie en wetenschap. Daarmee positioneren diëtisten zich als betrouwbare zorgververlener. Het is belangrijk dat je als diëtist je werk doet zonder ongewenste inmenging en beïnvloeding of de schijn er van. Alleen op die manier kunnen we de kwaliteit van het vak op een hoog niveau houden en de juiste positionering in de samenleving en de zorg borgen.

Genoeg redenen om de huidige beroepscode uit 2014 te herijken.

Hoe gaat het proces van herijking van de Beroepscode?

Lerend van onze collega beroepsgroepen wordt de nieuwe beroepscode een praktisch hulpmiddel waar je iets aan hebt in de dagelijkse praktijk. We starten de herijking dan ook vanuit de dilemma’s uit de dagelijkse praktijk. Met een expertgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse werkvelden waarin de diëtist actief is, zijn deze dilemma’s opgesteld. In januari 2023 worden diëtisten via een enquête gevraagd input te leveren op deze dilemma’s.

Deze input vormt de basis voor de beroepscode: wat vinden diëtisten belangrijk in hun handelen en waar verschilt de wijze van handelen. Dit bepaalt waar nog verdieping op nodig is. Daarom organiseren we verdiepende thematafels. De eerste thematafel vond plaats op 9 maart en ging over de kernwaarden rondom de diëtist en de patiënt. Het verslag kun je hier teruglezen. Op 14 en 21 maart zijn de volgende thematafels gepland. Op 14 maart is het thema diëtist en collega, over de grenzen van de eigen deskundigheid en de omgang met collega’s. Op 21 maart draait het om het thema diëtist en maatschappij; maatschappelijke betrokkenheid, wat is dat?

Ook kijken we goed naar voorbeelden om ons heen, zo heeft de Artsenfederatie KNMG dit jaar haar beroepscode vernieuwd en hebben KNGF en Ergotherapie NL dit in de afgelopen jaren gedaan. Wat kunnen wij daarvan leren? Er wordt natuurlijk rekening gehouden met aanpassingen in wetgeving.

Doe je mee aan de thematafels over de nieuwe beroepscode?
Naar een nieuwe beroepscode voor diëtisten 2023

Wie zijn erbij betrokken?

Diëtisten vertegenwoordigen een brede achterban en moeten zich allemaal herkennen in de nieuwe beroepscode, een flinke uitdaging. Voor het project is een brede expertgroep samengesteld. We zullen met regelmaat onze achterban raadplegen en betrekken. Tevens wordt input gevraagd van belangrijke partners als EFAD, het KP en vertegenwoordigers vanuit de opleidingen.

Samenstelling expertcommissie

Merije Brouwer, vertegenwoordiger eerstelijn / persoonlijke titel
Terry Buter, vertegenwoordiger eerstelijn / persoonlijke titel
Anneke Palsma, vertegenwoordiger NAV / persoonlijke titel
Lidwien Franke, vertegenwoordiger VoeDNet / persoonlijke titel
  • Miranda Kienhuis, Vertegenwoordiger CEL
  • Lidia Meijer, vertegenwoordiger OHDAZ

*de expertcommissie zal zich nog uitbreiden in de loop van kwartaal 1 (2023)

Projectbegeleiding

  • Mirjam de Bruin, jurist
  • Meike Koster, hoofd marketing & communicatie NVD
  • Debby Lautenbach, coördinator NVD
  • Marianne Pruijssers, projectleider

Waarom is de Beroepscode belangrijk voor mij als diëtist?

“Elke dag werk ik met mensen en wil ik hen op de juiste manier helpen. Maar wat is nou echt helpen? En als ik voel dat ik iets anders ook moet doen dan wat de ‘normale’ aanpak is, waar kan ik dan op terugvallen om te toetsen of ik het juiste doe in elke zin van het woord? Dan vind ik het fijn de beroepscode te hebben om objectief naar mijn handelen te kijken.”

Merije Brouwer, diëtist bij Balans diëtistenpraktijk

“Als diëtist heb je in je functioneren te maken met verschillende uitdagingen, waarbij de beroepscode kan helpen bij het nemen van een beslissing. Het is dan fijn je gesteund te voelen met een gezamenlijk gedragen richtlijn.”

Terry Buter, diëtist bij Slim Eten

“De beroepscode geeft een indicatie waaraan je dient te denken bij beslissingen waarbij morele aspecten een rol spelen. Denk daarbij aan keuzes in behandelingen, maar ook de omgang met collegae, andere disciplines en (naasten van) patiënten.”

Anneke Palsma, diëtist bij Palsma Sportvoedingsadviesbureau