Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackHerijking Beroepscode

Herijking Beroepscode

Vijf vragen over de Beroepscode voor diëtisten

Wat is de Beroepscode?

De beroepscode is een hulpmiddel om je professioneel handelen als diëtist te kunnen toetsen. Bovendien maakt de beroepscode inzichtelijk wat diëtisten belangrijk vinden als beroepsgroep, daar waar de wetgeving geen antwoord biedt. De beroepscode geeft je praktische tools om beslissingen te kunnen nemen en om rekening te houden met de rechten en de wensen van de patiënt/cliënt. De beroepscode maakt onderdeel uit van het Beroepsprofiel voor diëtisten. In dit beroepsprofiel staat ook de voor de beroepsuitoefening relevante wetgeving beschreven.

Waarom moet de Beroepscode herijkt worden?

Voeding is van iedereen en daardoor kom je als diëtist regelmatig voor lastige dilemma’s te staan. Ook zijn in de dagelijkse praktijk onderwerpen als de invloed van sociale media, digitalisering van de zorg, aandacht voor duurzaamheid en het vergroten van de eigen regie belangrijker geworden. Daarbij is de nieuwe visie op diëtetiek 2030 verschenen.

Diëtisten geven onafhankelijk en objectief deskundig advies op basis van gewogen informatie en wetenschap. Daarmee positioneren diëtisten zich als betrouwbare zorgververlener. Het is belangrijk dat je als diëtist je werk doet zonder ongewenste inmenging en beïnvloeding of de schijn er van. Alleen op die manier kunnen we de kwaliteit van het vak op een hoog niveau houden en de juiste positionering in de samenleving en de zorg borgen.

Genoeg redenen om de huidige beroepscode uit 2014 te herijken.

Hoe gaat het proces van herijking van de beroepscode?

In het najaar 2022 is een expertcommissie samengesteld met vertegenwoordigers uit alle werkgebieden waarin de diëtist actief is. Met deze commissie:

 • hebben we geleerd hoe andere beroepsverenigingen nieuwe maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, digitalisering en transparantie een plek hebben gegeven;
 • hebben jullie in januari 2023 input geleverd op diverse lastige situaties uit de dagelijks praktijk middels een enquête.
 • hebben zo’n 30 diëtisten in maart 2023 meegedacht tijdens drie thematafels (diëtist & patiënt, diëtist & collega’s en diëtist & maatschappij);
 • hebben we het geluid gehoord van diëtist in spe tijdens een bijeenkomst met derde- en vierdejaars studenten;
 • hebben jullie tijdens de ALV 18 april 2023 input gegeven op zeven kernwaarden;
 • hebben we alle input verwerkt in deze versie van de beroepscode. Hierin heeft een schrijfteam bestaande uit een juriste, diëtist en hoofdredacteur NTVD het voortouw genomen. 
Doe je mee aan de thematafels over de nieuwe beroepscode?
Naar een nieuwe beroepscode voor diëtisten 2023

Wie zijn erbij betrokken?

Diëtisten vertegenwoordigen een brede achterban en moeten zich allemaal herkennen in de nieuwe beroepscode, een flinke uitdaging. Voor het project is een brede expertgroep samengesteld. We zullen met regelmaat onze achterban raadplegen en betrekken. Tevens wordt input gevraagd van belangrijke partners als EFAD, het KP en vertegenwoordigers vanuit de opleidingen.

Samenstelling expertcommissie

Merije Brouwer, vertegenwoordiger eerstelijn / persoonlijke titel
Terry Buter, vertegenwoordiger eerstelijn / persoonlijke titel
Anneke Palsma, vertegenwoordiger NAV / persoonlijke titel
Lidwien Franke, vertegenwoordiger VoeDNet / persoonlijke titel
 • Miranda Kienhuis, Vertegenwoordiger CEL
 • Lidia Meijer, vertegenwoordiger OHDAZ

Projectbegeleiding

 • Mirjam de Bruin, jurist
 • Meike Koster, hoofd marketing & communicatie NVD
 • Debby Lautenbach, coördinator NVD
 • Marianne Pruijssers, projectleider

Waarom is de Beroepscode belangrijk voor mij als diëtist?

“Elke dag werk ik met mensen en wil ik hen op de juiste manier helpen. Maar wat is nou echt helpen? En als ik voel dat ik iets anders ook moet doen dan wat de ‘normale’ aanpak is, waar kan ik dan op terugvallen om te toetsen of ik het juiste doe in elke zin van het woord? Dan vind ik het fijn de beroepscode te hebben om objectief naar mijn handelen te kijken.”

Merije Brouwer, diëtist bij Balans diëtistenpraktijk

“Als diëtist heb je in je functioneren te maken met verschillende uitdagingen, waarbij de beroepscode kan helpen bij het nemen van een beslissing. Het is dan fijn je gesteund te voelen met een gezamenlijk gedragen richtlijn.”

Terry Buter, diëtist bij Slim Eten

“De beroepscode geeft een indicatie waaraan je dient te denken bij beslissingen waarbij morele aspecten een rol spelen. Denk daarbij aan keuzes in behandelingen, maar ook de omgang met collegae, andere disciplines en (naasten van) patiënten.”

Anneke Palsma, diëtist bij Palsma Sportvoedingsadviesbureau