Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackKwaliteitsregister Paramedici

Kwaliteitsregister Paramedici

Kwaliteit en de diëtist: het is een doorlopend proces om de kwaliteit te bevorderen en te waarborgen van het handelen van de diëtist. Na het succesvol afronden van de opleiding Voeding en Diëtetiek doe je als paramedisch diëtist werkervaring op. Daarnaast volg je regelmatig nascholingen, opleidingen en andere deskundigheidsbevorderende activiteiten. Je werkt hiermee actief aan het verbeteren van de kwaliteit van jouw handelen. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een belangrijk middel om die kwaliteit aan te tonen.

Waarom inschrijven in het Kwaliteitsregister Paramedici?

Door jouw registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici kun je aantonen dat jij als diëtist zorg verleent volgens de laatste stand van de praktijk en de wetenschap. Je laat ook zien dat je werkt aan een constante verbetering van jouw werkzaamheden.

Inschrijven in het register is vrijwillig.

 

Maar… alle zorgverzekeraars stellen een inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici als voorwaarde om te contracteren. Zeker als je in de eerstelijn werkt en contracten wilt afsluiten met zorgverzekeraars, is een registratie een must!

Kwaliteitsregister Paramedici

Kwaliteitscriteria

Het Kwaliteitsregister Paramedici is een onafhankelijke organisatie die de kwaliteitsregistratie uitvoert voor diverse paramedische beroepsgroepen, waaronder de diëtisten. Dit wordt gedaan aan de hand van verschillende kwaliteitscriteria die met de NVD zijn opgesteld.

Er wordt gekeken naar werkervaring en deskundigheidsbevorderende activiteiten. Bij deskundigheidsbevorderende activiteiten kun je onder andere denken aan:

  • Volgen van nascholing
  • Intercollegiale toetsing
  • Begeleiden van stagiaires
  • Profileren van de beroepsgroep
  • Het doen van wetenschappelijk onderzoek

Eens in de vijf jaar wordt de diëtist gevraagd aan te tonen dat zij aan de kwaliteitscriteria voldoet. Door voldoende werkervaring en voldoende punten te behalen met deskundigheidsbevorderende activiteiten, kun je aan die eisen voldoen.

Van het totaal aantal punten moet een deel geaccrediteerd zijn. Dit zijn punten die behaald kunnen worden met activiteiten die extra op kwaliteit zijn beoordeeld door een externe commissie. Heb je wel voldoende punten in totaal, maar onvoldoende geaccrediteerde punten, dan voldoe je niet aan de volledige kwaliteitseisen en ben je niet kwaliteitsgeregistreerd.

Wanneer je door omstandigheden niet aan de kwaliteitscriteria kunt voldoen, bijvoorbeeld als je tijdelijk niet als diëtist hebt gewerkt, dan kun je mogelijk gebruik maken van de speciale herintredersregeling.

Verdere achtergrondinformatie over de kwaliteitseisen, werkervaring, deskundigheidsbevorderende activiteiten en de speciale herintredersregeling, vind je op de site van het Kwaliteitsregister Paramedici.