Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackOnze visie – De diëtetiek en de diëtist in 2030

Onze visie – De diëtetiek en de diëtist in 2030

Voor ieder mens een optimale voedingsstatus als basis voor welzijn en kwaliteit van leven.’
Dat is de kern van de visie ‘De diëtetiek en de diëtist in 2030‘

Bekijk ook de Samenvatting van de Visie.

Met deze visie bereiden we ons als beroepsgroep voor om een unieke en impactvolle rol te spelen bij alle uitdagingen die vanuit de zorg en de samenleving de komende jaren op ons afkomen.

Totstandkoming van de visie

De visie ‘De diëtetiek en de diëtist in 2030’ is het resultaat van een proces van 9 maanden, waarbij in samenwerking met diëtisten en stakeholders een beeld van de diëtetiek en diëtist in 2030 is opgesteld. Dit document is gericht aan alle diëtisten van Nederland en belangrijke stakeholders van de diëtetiek.

Het document is gebaseerd op de input van vele betrokkenen en opgesteld door een hiertoe opgerichte visiecommissie. De visie bestaat uit 7 elementen die zijn benoemd in diverse bijeenkomsten met de visiecommissie, de expertcommissie, de leden, het bestuur en bureau van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en de stakeholders betrokken in de klankbordgroep. Bij ieder visie-element is een korte veranderagenda opgenomen die beschrijft met welke inspanning het visie-element kan worden bereikt. De visie geeft richting aan het meerjarenplan van de NVD.

De komende 10 jaar zal er toegewerkt worden naar de realisatie van de visie-elementen zoals beschreven in dit document.

Trends

Er is gestart met het in kaart brengen van de belangrijkste trends en ontwikkelingen op drie niveaus:

  • 1) Maatschappij
  • 2) Gezondheidszorg
  • 3) Diëtetiek

In dialoog hebben we bepaald wat de meest impactvolle en de meest onzekere trends zijn. Van deze trends is het onzeker hoe ze zullen uitpakken in de toekomst, maar de verwachting is dat ze grote impact zullen hebben: spannende trends dus.

Bekijk de trendanalyse

Scenario’s

De toekomst wordt door veel factoren beïnvloed en daardoor is er niet een enkel antwoord op deze vragen. Daarom zijn er drie toekomstscenario’s ontwikkeld die allen een verschillend wereldbeeld laten zien. De scenario’s rekken de gedachten op en zijn prikkelend. De werelden zijn verrassend, plausibel en relevant. Het is bij het ontwikkelen van een langetermijnvisie belangrijk om goed na te denken over hoe de toekomst eruit kan zien. Daarnaast zijn de scenario’s gebruikt om de visie-elementen inzichtelijk te krijgen.