Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackVeel draagvlak voor kernwaarden rondom het thema diëtist en patiënt
Vruchtbare eerste thematafel over de nieuwe beroepscode voor diëtisten

Veel draagvlak voor kernwaarden rondom het thema diëtist en patiënt

Woensdag 8 maart 2023Afbeelding Veel draagvlak voor kernwaarden rondom het thema diëtist en patiënt

Vijftien deelnemers uit alle hoeken van de diëtetiek gingen afgelopen dinsdag 7 maart in gesprek over de kernwaarden rondom de diëtist en de patiënt. Ze deden dat in de eerste zogenoemde (online) thematafel die de basis vormt voor een nieuwe beroepscode voor diëtisten waaraan de NVD samen met haar achterban werkt.

Wat de gespreksbegeleiders van de NVD na afloop van de eerste thematafel in de eerste plaats opviel was dat er onder de vijftien deelnemers veel draagvlak viel te bespeuren voor het toewerken naar een nieuwe beroepsode. “Een belangrijk doel van de thematafels is dan ook het creëren van draagvlak”, zegt Merije Brouwer, diëtist en lid van de expert- en projectcommissie van de beroepscode-thematafels. “Daarnaast viel op dat in deze verkennende discussie, actief en open werd gepraat, complimenten aan de deelnemers, die respectvol en nieuwsgierig met elkaar ervaringen deelden.”

Vijf kernwaarden

Na een korte inleiding over de bedoelingen van de nieuwe beroepscode (zie kader) kregen de gesprekspartners vijf kernwaarden rondom het thema patiënt en diëtist voorgelegd. Deze waarden draaien om de toegankelijkheid van de zorg voor de diëtist en het bewaken van je professionele grenzen.  

De volgende vijf kernwaarden kwamen in stellingvorm voorbij:

  • Als diëtist zet je de gezondheid en het welzijn van de patiënt voorop en breng je de patiënt geen onnodige schade toe. Dat doe je vanuit goed hulpverlenerschap.
  • Als diëtist verleen je goede zorg in overeenstemming met de professionele standaard, waaronder kwaliteits­standaarden.
  • Als diëtist respecteer je de autonomie van de patiënt. Je nodigt de patiënt uit tot gezamenlijke besluitvorming en stelt haar of hem in staat een geïnformeerde beslissing te nemen.
  • Als diëtist bewaak en bevorder je de vertrouwensrelatie met de patiënt. Je houdt geheim wat je tijdens je beroeps­uitoefening te weten komt over de patiënt.
  • Als diëtist ga je respectvol om met je patiënt en neem je professionele grenzen in acht. Je onthoudt je van ongewenst, grensoverschrijdend en ontwrichtend gedrag.

Merije Brouwer

“Belangrijk doel van de thematafels is het creëren van draagvlak, in deze verkennende discussie werd actief en open gepraat, complimenten aan de deelnemers, die respectvol en nieuwsgierig met elkaar ervaringen deelden.”

Hulpverlenerschap

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk werd de discussie tijdens de thematafel over verschillende onderwerpen aangezwengeld. Bij deze eerste stelling viel volgens Debby Lautenbach, (namens de NVD gespreksleider bij de thematafels) meteen al op dat niet iedereen hetzelfde denkt over hulpverlenerschap, althans het anders kan interpreteren. Debby: “Wat is bijvoorbeeld goede zorg als het gaat om welzijn en gezondheid, wat is passende zorg? En werk je daarbij alleen vanuit protocollen en richtlijnen of ook vanuit een eigen visie?”

Haar NVD-collega Marianne Pruijssers, projectleider van de gesprekstafels, vult haar aan: “De discussie wierp de vraag op hoe je zo goed mogelijke keuzes maakt. Diëtisten werken volgens standaarden, maar de vraag is ook of dat altijd haalbaar is. Soms valt zorg in een grijs gebied, maar welk eigenaarschap pak je daar dan in als professional.”

Naar een nieuwe code

Behalve op inhoudelijke, diëtistische onderwerpen, kwamen ook praktische zaken voor een nieuwe beroepscode aan bod. Wat wordt het taalgebruik bijvoorbeeld? Of moeten er ook (gedrags)normen voor patiënten van diëtisten komen?

De onderwerpen die in deze eerste gesprekstafel aan bod kwamen, zijn een eerste aanzet in de vorming van een nieuwe beroepscode voor diëtisten. Het is een code die mede door de discussies tijdens de thematafels zal evolueren tot een eindproduct. Op 14 en 21 maart zijn de volgende thematafels gepland. Op 14 maart is het thema diëtist en collega, over de grenzen van de eigen deskundigheid en de omgang met collega’s. Op 21 maart draait het om het thema diëtist en maatschappij; maatschappelijke betrokkenheid wat is dat? Hoe het daarna verder gaat, zie je in het stroomschema.

Beroepscode; hoe zit het ook al weer?

De oude beroepscode voor diëtisten stamt uit 2015. Maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de zorg rondom het vak van diëtist vragen om een update:

  • De beroepscode is er voor alle diëtisten ongeacht in welke sector je werkzaam bent;
  • De code is een hulpmiddel om je professioneel handelen als diëtist te kunnen toetsen;
  • De nieuwe code maakt inzichtelijk wat diëtisten belangrijk vinden als beroepsgroep, daar waar de wetgeving geen antwoord biedt;
  • Maakt patiënten en collega´s duidelijk wat ze van een diëtist mogen verwachten.

Lees ook het artikel in het NTVD nr 1 van 2023: Op weg naar een nieuwe beroepscode 2023.

Auteurs