Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-black1. De diëtist is medebehandelaar bij een breed scala aan aandoeningen

1. De diëtist is medebehandelaar bij een breed scala aan aandoeningen

Kernwoorden: paramedicus, richtlijnen en zorgpaden, kwaliteit- en doelgericht, zorggerelateerde en geïndiceerde preventie, functioneren

De diëtist kan bij iedere aandoening op diverse aspecten en in verschillende mate positief effect hebben en impact maken op de genezing, herstel, conditie, complicaties, medicatie en klachten van een patiënt/cliënt. De diëtist is hierbij als paramedicus zelfstandig behandelaar of teamlid van een behandelteam van een patiënt/cliënt. In 2030 is de bewijslast van het effect en de impact van een dieetbehandeling uitgebreid en is de inzet van diëtetiek bij het behandelen en voorkomen van aandoeningen tandaard. De diëtist wordt geconsulteerd bij alle aandoeningen waar met voeding het verschil kan worden gemaakt. Ze wordt actief en tijdig betrokken vanaf het moment dat risico’s en/of indicaties op het mogelijk ontwikkelen van aandoeningen (selectieve-, geïndiceerde- en zorggerelateerde preventie) worden vastgesteld.

De diëtist werkt gestructureerd, doelgericht, conform ICF-methode en volgens de dieetbehandelingsrichtlijnen die aan medische behandelingen en zorgpaden zijn toegevoegd in 2030. De diëtetiek hanteert daarbij een breed gezondheidsconcept dat gericht is op het functioneren van een individu in de maatschappij en waarbij aandacht is voor de Positieve Gezondheid van de mens.

Daarbij is veel aandacht voor diagnostiek en het systematisch vastleggen en delen van data. Dat is nodig voor het opbouwen van de bewijslast van de impact van de diëtetiek. Om te kunnen aantonen dat diëtetiek kosteneffectief is, is het nodig om financieel zichtbaar te zijn in instellingen. Deze financiële onderbouwing is tevens nodig om de maatschappelijke lasten en baten van de diëtetiek inzichtelijk te maken.

Veranderagenda voor de komende 10 jaar:
• Dieetbehandelingsrichtlijnen onderdeel maken van behandeling van
aandoeningen en zorgpaden
• Aantonen van kosteneffectiviteit van dieetbehandeling; starten met
voedingsgerelateerde aandoeningen
• Uitbreiden en toepassen van kwaliteitsindicatoren
• Lobbyen voor financiële zichtbaarheid van dieetbehandeling in instellingen