Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-black5. De diëtist is een innovator encontwikkelaar van het vakgebied

5. De diëtist is een innovator encontwikkelaar van het vakgebied

Kernwoorden: voorop met technologie, eHealth, ontwikkelen tools en nieuwe behandelvormen, open innovatieplatform, data-gedreven

De diëtist is zich bewust van de grote transities in de maatschappij en vernieuwt haar activiteiten op basis van nieuwe inzichten. Denk daarbij aan de transformatie van de zorg, de transitie van zorg naar preventie, het gezonder maken van de voedselomgeving, de omslag naar een meer duurzame samenleving en de transitie van ons voedselsysteem. De diëtist stimuleert deze ontwikkelingen volop en acteert hierop waar mogelijk.

De diëtist in 2030 weet dat het vakgebied van diëtetiek sterk in verandering is en draagt actief bij aan de innovatie en ontwikkeling van werkwijzen, vakinhoud, inzet van technologie en samenwerkingsvormen. De basis onder deze stroom van innovatie en ontwikkeling is een uniforme gestructureerde manier van werken, eenduidige verslaglegging en registratie en betrouwbare datasets die hierdoor beschikbaar komen voor ontwikkeling en onderzoek. Door samenwerking, opschaling van initiatieven en het delen van kennis is er in 2030 een progressieve mentaliteit en innoverende cultuur onder diëtisten.

In 2030 delen diëtisten kennis, inzichten, tools, data, methoden en technieken met elkaar op een open innovatieplatform. Denk daarbij aan uitkomsten van onderzoeken, informatieve video’s, feiten over wearables en monitoring, digitale consult-technieken, opzet voor groepsprogramma’s en meer. Met dit innovatieplatform wordt de ontwikkeling en modernisering van het vakgebied versneld en de impact van de diëtetiek vergroot. Het wiel hoeft maar een keer uitgevonden te worden.

Er is veel aandacht voor het ontwikkelen en gebruiken van nieuwe technologieën. Denk aan eHealth toepassingen, wearables, apps, programma’s platformen en devices. De diëtist in 2030 experimenteert met nieuwe technologische innovaties en zet deze actief in bij behandelingen met als doel verbetering van de compliance en vergroting van efficiëntie en effectiviteit van haar werkzaamheden.

Bij ontwikkeling en lancering van nieuwe methoden, technieken en tools is vanaf de start aandacht voor het vergaren van ‘evidence’ ten behoeve van het aantonen van de impact van de diëtetiek. Diëtisten delen actief ervaringen en data. Bij ontwikkeling staan de vraag en behoefte van de patiënt/cliënt centraal en waar mogelijk worden patiënten/cliënten betrokken. Innovatie en ontwikkeling is daarmee vraaggestuurd.

Veranderagenda voor de komende 10 jaar:
• Opzetten van een open innovatieplatform
• Innoveren in praktijken en daarbuiten
• Ontwikkelen van eenduidige verslaglegging en registratie op basis van ICF
• Ontwikkelen en inzetten van nieuwe technologieën