Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-black2. De diëtist beslist samen met patiënten/cliënten en zet aan tot zelfmanagement

2. De diëtist beslist samen met patiënten/cliënten en zet aan tot zelfmanagement

Kernwoorden: samen beslissen, zelfmanagement, gepersonaliseerde dieetbehandeling inclusief dieetadvies, resultaatgericht

Een gepersonaliseerde dieetbehandeling die samen met de patiënt/cliënt tot stand is gekomen en waarin zelfmanagement en resultaatgerichtheid centraal staan, is het fundament onder de werkwijze van de diëtist in 2030.

Wanneer een patiënt/cliënt goed geïnformeerd is en betrokken is bij de besluitvorming rond zijn/haar behandeling, heeft een dieetbehandeling de beste kans van slagen.
Persoonlijke behoeftes, levensovertuigingen en voorkeuren zijn dan gehoord en het behandelplan sluit optimaal aan bij de leefstijl, leefomgeving en sociaaleconomische positie van de patiënt/cliënt. Dit vormt tevens de basis om een patiënt/cliënt in staat te stellen zelf aan de slag te gaan met het dieetadvies.

Zelfmanagement en eigen regie zijn voorwaarden om resultaten te bereiken. Het veranderen van een eetpatroon is niet gemakkelijk en vraagt de nodige wilskracht en bewustwording van de patiënt/cliënt. Het proces van samen beslissen en de insteek van zelfmanagement scheppen de condities voor de patiënt/cliënt om de doelen van de behandeling te behalen. De diëtist behandelt, begeleidt en coacht de patiënt/cliënt gedurende de looptijd van de behandeling.

Diëtisten werken resultaatgericht. De gepersonaliseerde dieetbehandeling wordt zo veel mogelijk samen met de patiënt/cliënt of verzorger op maat gemaakt: doelgroepgericht, cultuursensitief, medisch onderbouwd op basis van feiten als bloedwaarden en ziektebeelden, afgestemd op voorkeuren en doelen, leefstijl en leefomgeving en maatschappelijke participatie van de persoon. De vorm van de behandeling is een mix van: werken met groepen en persoonlijk contact, digitale en fysieke bijeenkomsten, begeleiding en zelfstudie, wel of niet inzetten van technologie (wearables, apps), korte en langere interacties en verschillende locaties (diëtistenpraktijk/ ziekenhuis/ verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) /thuis/ bedrijfslocatie/ gezondheidscentrum). De duur van de dieetbehandeling is afhankelijk van de complexiteit van de aandoening, de gezondheidsproblemen, de wensen van de patiënt en de gekozen behandelvorm, en fluctueert hierdoor van enkele weken tot maanden of soms zelfs jaren.

Veranderagenda voor de komende 10 jaar:
• Focus op follow-up van dieetadviezen (centraal stellen van de gedragsverandering en de dieetbehandeling)
• Werken aan samen beslissen
• Inzetten van zelfmanagement
• Inzetten van verschillende behandelvormen (groepsbehandeling, digitaal consult, apps, wearables, platformen etc.)