Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-black4. De diëtist is een expert en actieve teamspeler in (regionale) multidisciplinaire netwerken

4. De diëtist is een expert en actieve teamspeler in (regionale) multidisciplinaire netwerken

Kernwoorden: partner van medisch specialisten en huisartsen, professionals in zorg en welzijn, werkgevers en beleidsmakers, expert rond optimale voedingsstatus

Samenwerking is een tweede natuur voor de diëtist in 2030. Werkend vanuit het begrip ‘Positieve Gezondheid’ staat een dieetbehandeling door de diëtist zelden op zichzelf. De diëtist werkt graag samen met medisch specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers, paramedici, (wijk)verpleegkundigen, welzijnswerkers, werkgevers en ambtenaren aan afgestemde zorgpaden. De zorg en het welzijn van de patiënt/cliënt staat voorop en daarmee is samenwerking en actieve informatie-uitwisseling onontbeerlijk. De diëtist kan in een samenwerkingsverband diverse rollen invullen afhankelijk van de situatie en voedingsstatus van een patiënt/cliënt. Denk daarbij aan de rol van behandelaar, trainer, coach, regisseur of voedingskundige.

Daar waar samenwerking in zorgpaden of juridische entiteiten is ondergebracht, wordt de diëtist in 2030 gezien als een expert die geconsulteerd wordt bij medische aandoeningen en risico’s hierop. Dat betekent dat de diëtist aan tafel zit bij multidisciplinaire en interprofessionele overleggen over patiënten/cliënten en een dieetbehandeling integraal onderdeel uitmaakt van de zorg voor de patiënt/cliënt.
Dit voorkomt onnodige inzet van medicatie in situaties waarin voeding en leefstijl het verschil kunnen maken. Deze netwerkoverleggen zijn onderdeel van de dieetbehandeling en worden derhalve vergoed.

De samenwerking tussen de diëtisten in de klinische omgeving en de diëtisten in de wijk is intensief in 2030. Specialistische kennis rond ziektebeelden en informatie over patiënten/cliënten wordt over en weer actief gedeeld voor zover toegestaan door de vigerende wetgeving.

Veranderagenda voor de komende 10 jaar:
• Werken aan kennisniveau van samenwerkingspartners ten aanzien van diëtetiek
• Ontwikkelen van standaarden voor informatie-uitwisseling
• Ondersteunen van netwerkvorming (vergroten organisatiegraad) en
schaalvergroting van praktijken
• Realiseren van vergoedingen voor samenwerkingstijd als onderdeel van een behandeling