Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackJaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

Het bestuur, de medewerkers én leden van de NVD kijken met trots terug op 2023.

We zaten aan tafel bij VWS en zorgverzekeraars om de cruciale rol van paramedici en de diëtist in het bijzonder te bepleiten; om aan te geven dat de diëtist een plek verdient in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en om de tarieven voor diëtetiek omhoog te krijgen.

We organiseerden bijeenkomsten en kennissessies en gingen samen met jullie, opleidingen en andere belanghebbenden in gesprek om input te halen over de herijking van de beroepscode en het beroepsprofiel. Zonder onze kennisnetwerken waren de verschillende kennis- en kwaliteitsprojecten en het verstevigen van de samenwerking in de regio niet mogelijk geweest.

Op Prinsjesdag en tevens de Dag van de Diëtist, lanceerden we een alternatieve Troonrede die massaal door jullie werd ondersteund. Jouw patiënten en cliënten vertrouwen dag in dag uit op jouw kennis en kunde die wetenschappelijk onderbouwd is en continu in ontwikkeling is. Daar zetten we ons samen met jou dag in dag uit voor in.