Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackCommissie Diëtetiek in de Kliniek (DIEK)

Commissie Diëtetiek in de Kliniek (DIEK)

De Commissie DIEK is een adviescommissie van de NVD en behartigt de belangen van de diëtisten die in ziekenhuizen werkzaam zijn. 

In de DIEK zijn vertegenwoordigd:

  • Algemene ziekenhuizen
  • Topklinische ziekenhuizen
  • Universitaire medische centra

De commissie houdt zich bezig met:

  • Betere profilering en positionering van de diëtist in het ziekenhuis
  • Financiering
  • Juiste Zorg op de Juiste Plek

De DIEK-leden geven, gevoed door hun achterban en vanuit hun inhoudelijke expertise, gevraagd en ongevraagd advies aan de beleidsmedewerkers van de NVD. Hierdoor kunnen voor uiteenlopende vraagstukken verschillende oplossingsrichtingen worden belicht. 

Van DIEK-leden wordt verwacht dat zij mede beleid kunnen vormen en vanuit een collectief, gemeenschappelijk belang kunnen meedenken en redeneren. Ook zoeken zij actief de samenwerking met andere NVD-commissies, -werkgroepen of –netwerken indien nodig.