Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackCommissie Dieetkosten

Commissie Dieetkosten

De Commissie Dieetkosten bestaat uit een groep diëtisten uit diverse werkvelden. Zij adviseert de NVD over de regelgeving en uitvoering met betrekking tot:

 • Dieetpreparaten.
 • Fiscale aftrek van dieetmeerkosten.
 • Vergoeding dieetmeerkosten via de bijzondere bijstand.

Uitgangspunten bij deze advisering zijn:

 • Het belang van de patiënt.
 • Het bewaken en verbeteren van de rol van de diëtist hierbij.

Taak commissie dieetkosten

 • Ontwikkelen van nieuwe regelgeving in samenwerking met externe partijen zoals ministeries en zorgverzekeraars.
 • Onderhouden van de regelgeving.
 • Signaleren van knelpunten.
 • Initiatieven ontplooien om deze knelpunten op te heffen.
 • Faciliteren van de leden van de NVD bij de uitvoering van de regelgeving.
 • Communiceren met de leden van de NVD ter bevordering van een juiste toepassing van de regelgeving.

Over dieetkosten worden regelmatig vragen gesteld. Hiervoor hebben we een speciale FAQ’s gemaakt: