Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackJaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

In 2022 kwam Nederland langzaam uit een alledaagse werkelijkheid waar quarantaine en vaccinaties ons dagelijks leven beheersten. In het oosten van Europa brak een oorlog uit die de inflatie langzaam deed oplopen naar ongekende hoogte. In de supermarkt was dit goed te zien en vooral verse producten stegen relatief het meest. Vooral voor mensen met een krappe beurs, die toch al minder gezonde levensjaren hebben, is dit een zorgwekkende ontwikkeling. Het was ook het jaar waarin de overheid de noodklok luidde over de stijgende zorgkosten. Zonder ingrepen zouden ze leiden tot een verdubbeling van de huidige uitgaven.

Het was het jaar waarin ook de NVD alle zeilen bij moest zetten om de enorme hoeveelheid veranderingen te begeleiden in de sectoren zorg, welzijn en preventie. De gevolgen van Passende Zorg, waarbij de focus verschuift van ziekte naar gezondheid, vertaalden zich in een ongekende hoeveelheid beleidsnotities, kwaliteitsdocumenten en akkoorden zoals het IZA en GALA. Om al deze veranderingen te organiseren wordt onder andere steeds meer zorg geregionaliseerd en ontstonden er al nieuwe samenwerkingsverbanden in de wijk en de regio.

De diëtist bevindt zich midden in deze ontwikkelingen omdat voeding essentieel is voor gezondheid en kwaliteit van leven. Hoe belangrijk de functie van diëtisten is, komt op meerdere plekken in Nederland naar voren. Zo zagen we dat het tekort aan diëtisten in een aantal regio’s fors is toegenomen. Vacatures voor diëtisten in instellingen en de eerste lijn nemen toe. De komende jaren zullen we de kansen en uitdagingen die al deze veranderingen bieden dan ook oppakken, zowel inhoudelijk als op het gebied van belangenbehartiging.