Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackSprekers congres 2024

Sprekers congres 2024

Tijdens het jaarcongres zullen diverse sprekers hun licht laten schijnen op het thema We pakken door!

Prof. dr. Sjoerd Repping

Prof. dr. Sjoerd Repping is hoogleraar Zinnige Zorg Amsterdam UMC. Hij leidt bij Zorginstituut Nederland het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. Samen met de Nederlandse Zorgautoriteit onderzoekt hij hoe de zorg zich kan blijven verbeteren en toegankelijk blijft voor iedereen in Nederland.

Repping specialiseerde zich in de klinische embryologie en werd in 2009 hoogleraar humane voortplantingstechnologie aan het Amsterdam UMC. Sinds 2019 is Repping werkzaam bij het Amsterdam UMC als hoogleraar Zinnige Zorg en als strategisch adviseur van de Raad van Bestuur.

Tijdens het jaarcongres geeft Repping een lezing over Zinnige Zorg.

David Tom

David Tom is werkzaam als managing consultant bij Berenschot

David Tom is werkzaam als managing consultant bij Berenschot. Zijn drijfveer ligt in de betekenis die zijn werk heeft voor mensen, specifiek voor mensen die zorg leveren. Daarom besteed Tom zijn werkzame leven aan de verbetering van de gezondheidszorg. In het bijzonder als het gaat om digitalisering, data gedreven werken, kunstmatige intelligentie en informatievoorziening. Hoe kunnen zorgprofessionals op het juiste moment de juiste informatie krijgen om de juiste keuzes te kunnen maken.

De gezondheidszorg is de afgelopen twintig jaar door digitalisering ingrijpend veranderd. Hoe zorg je er voor dat die ontwikkelingen ten goede komen van zoveel mogelijk mensen? Dat vraagt veranderkracht en organisatievermogen.

Tijdens het jaarcongres komt David Tom ons meer vertellen over AI en ChatGPT. Wat is het? Wat doet het? En hoe kun je ze als diëtist inzetten om je te helpen in je werk?

Prof. dr. Ir. Peter Weijs

Peter Weijs werkt sinds 2009 als hoogleraar Voeding en Beweging aan de Hogeschool van Amsterdam, met bijzondere aandacht voor Eiwit. Hij maakt deel uit van de Adviesgroep Amsterdamse Aanpak Gezondgewicht (AAGG) van de Gemeente Amsterdam en agendacommissie Urban Vitality van de Hogeschool van Amsterdam.

Weijs bestudeert met name lichaamssamenstelling, energie- en eiwitbehoefte, optimalisering van voedingstherapie bij overgewicht, ondervoeding en (ernstige) ziekten. Effectieve, doelmatige en evidence-based diëtetiek vormt een rode draad in zijn onderzoek.

Tijdens de break out sessie zal Weijs meer vertellen over eiwittransitie.

Marian de van der Schueren

Sinds juni 2020 is Marian de van der Schueren aangesteld als buitengewoon hoogleraar Diëtetiek bij de WUR. Deze leerstoel wordt gefinancierd vanuit de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

De van der Schueren wil het vakgebied Diëtetiek verder onderbouwen door middel van effectiviteitsonderzoek. Het onderzoek zal plaatsvinden in de eerste lijn, maar ook in verpleeg- en verzorgingshuizen, met aandacht voor interdisciplinaire samenwerking tussen paramedische disciplines. Een deel van het onderzoek zal ‘practice based’ zijn; data wordt in de praktijk verzameld.

Tijdens de break out sessie zal De van der Schueren meer vertellen over het onderzoek Dietetics Building the Future en ons meenemen in de laatste ontwikkelingen en uitkomsten.

Bianca den Outer

Bianca den Outer is oprichter van Lorenz met een achtergrond in de publieke gezondheidszorg en de huisartsenzorg. Bianca heeft zich met haar collega’s sinds 2009 gespecialiseerd in het scherpstellen van strategische vraagstukken van publieke en private organisaties in en rond het sociaal domein, de zorg en het veiligheidsdomein.

Het organiseren van complexe samenwerkingsverbanden en ondersteunen in sturings- en bekostigingsvraagstukken heeft haar speciale aandacht. Het samenbrengen van partijen om duurzame oplossingen te bedenken en te implementeren zodat maatschappelijke vraagstukken worden opgelost, dat is waar Bianca graag voor aan de lat staat.

Tijdens de break out sessie geeft Bianca antwoord op de vraag; hoe kom je aan de regiotafel?

Raymond Reesink

Sinds 2006 is Raymond Reesink partner bij Mannen met plannen. Hij werkt als dagvoorzitter, onafhankelijk gespreksleider en procesbegeleider. Hij ontwierp en/of begeleidde de afgelopen zestien jaar meer dan 750 bijeenkomsten, variërend van bestuurderstop tot ideation-sessie en van inspraakavond tot symposium.

Tijdens het jaarcongres zal Raymond ook dit jaar de rol van dagvoorzitter vervullen.