Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackDavid Tom over ChatGPT voor de diëtist

David Tom over ChatGPT voor de diëtist

Vrijdag 3 mei 2024Afbeelding David Tom over ChatGPT voor de diëtist

In het plenaire deel van het NVD Jaarcongres 2024, ging David Tom in op de mogelijkheden die artificial intelligence (AI) biedt. Als data-scientist bij adviesbureau Berenschot richt hij zich daarbij specifiek op de gezondheidszorg.

Op zijn vraag aan de deelnemers in de zaal wie al gebruikmaakt van AI en ChatGPT ging een deel van de handen enthousiast omhoog, een deel weifelend en een groot deel nog niet. Niet raar, vond hij, bij iets nieuws – en mogelijk bedreigends – gaan ‘vluchten’ en ‘verstijven’ vooraf aan het ‘omarmen’. Maar dat omarmen zal volgens hem uiteindelijk wel moeten gebeuren; iedereen moet mee, want hoe dan ook: AI gaat onze wereld veranderen.   

ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) is een toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de vorm van een taalmodel dat kan worden gebruikt om tekst te genereren, zoals het beantwoorden van vragen, het voeren van een gesprek of om eenvoudige taken uit te voeren.

Diëtist wordt niet vervangen

Ook al wordt AI her en der nog wel gezien als bedreiging, het biedt vooral enorme kansen. Tom liet een overzicht zien van welke beroepen zich zorgen moeten maken over de overname van hun beroep door AI. Daarin stond de diëtist laag, in tegenstelling tot de nummer 1, de communicatiemanager. 25% van de taken van de diëtist kan worden overgenomen door AI, dat zijn grofweg zo’n 174 taken. Als je bedenkt dat dat veel administratieve taken kunnen zijn, rapportage en overdracht, dan biedt het vooral kansen en verlichting van de soms minder prettige kanten van het werk.

Volgens Tom hebben diëtisten bovendien als groot voordeel dat zij bij uitstek maatwerk leveren. En daar is echt een specialist voor nodig; dat kan AI niet.

David Tom over het omarmen van artificial intelligence:

“We moeten er iets mee, want AI gaat de wereld veranderen”

Sta open en ga mee

Het komt er volgens Tom op neer dat vrijwel iedereen zich in AI zal moeten verdiepen. Wees daarbij ook altijd kritisch, benadrukte de spreker. “Blijf bijvoorbeeld bij het gebruik van ChatGPT alles controleren, want ChatGPT is een zeer goede bluffer!” Wel worden de systemen steeds geavanceerder en dus beter. Een grote verbetering is bijvoorbeeld dat bij zoeken naar onderzoeksresultaten wetenschappelijke publicaties uit veel gesloten systemen, inmiddels ook worden meegenomen; PubMed is in elk geval vertegenwoordigd.   

Creatief met prompts

Verder is bij het gebruik van AI het invoeren van de juiste, en vooral veel en specifieke, prompts (trefwoorden om je vraag te specificeren) cruciaal. Ga daarmee oefenen, adviseert Tom.

David Tom waarschuwt ook: “Realiseer je dat alle informatie openbaar is. Met die steeds geavanceerdere informatie, kan in principe ook iedereen ‘aan de haal’ gaan. Dus wil je als diëtisten ‘in the lead’ blijven, dan raadt hij aan om als beroepsgroep zelf het voortouw te nemen. Bijvoorbeeld door een eigen ChatGPT te ontwikkelen, waarvoor je zelf de data aanlevert. En die je dan vervolgens exclusief aanbiedt aan degenen die jij daarvoor capabel acht. Daar kun je dan bijvoorbeeld ook nog een eigen keurmerk bij bedenken!”

Hij vervolgt: “Hierin kan de NVD een grote rol spelen. In de vorm van cursussen of richtlijnen, stimuleren van onderzoek, met als basis een eigen dataset opgesteld, samen met het werkveld en een diëtistenkeurmerk.” De aanwezigen in de zaal gaven ook volmondig te kennen dat ze daar behoefte aan hebben. Kortom: we moeten én gaan met z’n allen aan de slag!!

Met deze QR-codes kun je Chat GPT op je telefoon zetten. David Tom helpt je alvast op weg.