Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackKennisagenda Diëtetiek

Kennisagenda Diëtetiek

De Kennisagenda Diëtetiek maakt inzichtelijk naar welke onderwerpen, op het gebied van voeding en diëtetiek, meer wetenschappelijk onderzoek nodig is. Met andere woorden: wat weten we en wat nog niet? De Kennisagenda vormt de leidraad voor diëtistisch onderzoek.

In 2018 werd de eerste kennisagenda diëtetiek ‘Bouwen aan de toekomst’ gepubliceerd. Deze diende als leidraad voor meerdere subsidierondes. Bovendien is de agenda inspiratie geweest voor organisaties en onderzoekers om wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de diëtetiek op te zetten en uit te voeren.  

Omdat de eerste kennisagenda aan herziening toe was, is in september 2023 gestart met de actualisering van de kennisagenda. Het doel hierbij was om de belangrijkste kennishiaten binnen de diëtetiek te benoemen, als leidraad voor toekomstig onderzoek. Om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden, is het van belang dat er onderzoek gedaan wordt dat aansluit bij de behoeften in de praktijk. Daarbij is rekening gehouden met de huidige uitdagingen in het zorglandschap.

Kennisagenda Diëtetiek 2024

De nieuwe Kennisagenda Diëtetiek 2024 geeft richting voor innovatie binnen het vakgebied. Hiermee wordt aangesloten op de Visie op de Diëtist en de Diëtetiek in 2030 en de veranderagenda, als ook op de Visie Digitale Zorg 2023 van de NVD. Bij de selectie van onderwerpen en thema’s is getoetst aan maatschappelijke trends en bewegingen en aan de verschillende gezondheidsakkoorden zoals IZA, GALA en WOZO.