Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackKennisagenda Diëtetiek vormt leidraad voor onderzoek
Aan welk onderzoek hebben diëtisten behoefte?

Kennisagenda Diëtetiek vormt leidraad voor onderzoek

Dinsdag 23 april 2024Afbeelding Kennisagenda Diëtetiek vormt leidraad voor onderzoek

Tijdens de ALV is de Kennisagenda Diëtetiek 2024-2030 gepresenteerd en aangeboden aan het bestuur. De nieuwe kennisagenda bevat 18 geprioriteerde kennishiaten, die als leidraad dienen voor onderzoek op het terrein van de diëtetiek voor de komende jaren.

De basis voor deze kennisagenda is de input van vele leden, netwerken, onderzoekers en stakeholders. Tijdens een prioriteringsbijeenkomst met diëtisten, onderzoekers en stakeholders (waaronder patiëntvertegenwoordigers) is een selectie gemaakt op basis van maatschappelijke relevantie en relevantie voor de diëtetiek en de patiënt. 

De geselecteerde kennishiaten zijn onderverdeeld in 4 thema’s en sluiten aan bij de huidige ontwikkelingen, zoals het Integraal ZorgAkkoord en onze Visie op de Diëtetiek en de Diëtist in 2030.

Naast de geprioriteerde kennishiaten biedt de kennisagenda een overzicht van systematische reviews op het terrein van de diëtetiek in de afgelopen 5 jaar en de onderzoekslijnen van de verschillende onderzoeksinstellingen die betrekking hebben op de diëtetiek.

De kennisagenda is mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw.

Op 30 mei komt ZonMw met een subsidiecall voor diëtistisch onderzoek (als onderdeel van de paramedische onderzoekscall), waarin de kennisagenda centraal staat. Meer informatie over deze call volgt.