Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackStart actualisering kennisagenda diëtetiek
Leidraad voor wetenschappelijk onderzoek

Start actualisering kennisagenda diëtetiek

Woensdag 6 september 2023Afbeelding Start actualisering kennisagenda diëtetiek

In de Kennisagenda diëtetiek van 2018 heeft de NVD in kaart gebracht welke onderzoeksvragen er voor de diëtetiek liggen. De kennisagenda maakt inzichtelijk naar welke onderwerpen op het gebied van voeding en diëtetiek meer wetenschappelijk onderzoek nodig is. Met andere woorden: wat weten we en wat nog niet?

Inmiddels is de kennisagenda aan herziening toe. Daarom zijn we per 1 september gestart met de actualisering. Het doel is om de belangrijkste kennishiaten binnen de diëtetiek te benoemen, als leidraad voor toekomstig onderzoek. Om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden, is het van belang dat er onderzoek gedaan wordt dat aansluit bij de behoeften in de praktijk. Daarbij moeten we rekening houden met de huidige uitdagingen in het zorglandschap.

Aansluiting bij thema’s Integraal Zorgakkoord

In 2018 hebben we onze eerste kennisagenda diëtetiek ‘Bouwen aan de toekomst’ gepubliceerd. De afgelopen 5 jaar heeft de kennisagenda als leidraad gediend voor meerdere subsidierondes. Bovendien is de agenda inspiratie geweest voor organisaties en onderzoekers om wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de diëtetiek op te zetten en uit te voeren.  Recente ontwikkelingen binnen ons vakgebied en daarbuiten vragen om een actualisering van de kennisagenda. Hierbij gaat het bijvoorbeeld aansluiting bij thema’s als passende zorg en substitutie en preventie, zoals deze in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn benoemd.

Inventariseren van kennishiaten

We starten dit project met het inventariseren van kennishiaten, zowel bij diëtisten als bij onderzoekers, patiëntenverenigingen en andere stakeholders. Tevens gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een raamwerk waarin we thema’s en criteria voor prioritering zullen benoemen. Tijdens een Invitational Conference zullen we de opgehaalde kennishiaten gaan prioriteren. De kennisagenda wordt onderbouwd met wetenschappelijke literatuur, richtlijnen en expertise uit de praktijk. Het project loopt tot 1 februari 2024.

Samenwerking met wetenschappelijk onderzoekers

Voor de actualisering van de kennisagenda werken we, net als vijf jaar geleden, nauw samen met de kerngroep, bestaande uit hoogleraren, lectoren en onderzoekers verbonden aan de vier opleidingen voeding en diëtetiek. Daarnaast zal ook het wetenschappelijke college van de vorige kennisagenda weer een belangrijke bijdrage leveren als adviesraad voor de kerngroep.

Subsidie van ZonMw

De actualisering van de kennisagenda wordt mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw, vanuit de bestuurlijke afspraken Paramedische zorg. We trekken hierin samen op met drie andere paramedische beroepsverenigingen, die eveneens hun kennisagenda actualiseren.