Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Blogsmisc/arrow-dots-blackWe gaan voor de 10

We gaan voor de 10

Dinsdag 14 november 2023Afbeelding We gaan voor de 10

De laatste jaren bekruipt me telkens een gevoel over diëtisten in hun werk: voor minder dan een 10 doen we het niet. Elke calorie, elk gram eiwit, elke labwaarde, overal moeten we een 10 op scoren. Inmiddels werk ik nu zo’n 10 weken bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en loop ik telkens tegen die typische ‘diëtistische’ 10 aan.

Want een 10, dat vraagt nogal iets in het werk. Zeker nu ik bij de NVD actief ben. Waar ik als diëtist in de spreekkamer de ene patiënt na de andere behandelde, keurig binnen de vergoedde kwartieren en halve uren, werk je als beleidsmedewerker simpelweg niet met zulke tijdseenheden. Ik ben onderdeel van het team KKOI (Kennis, Kwaliteit, Onderzoek en Innovatie) en als ik 10 onderwerpen uit de takenlijst pak die onder andere langs mijn bureau komen, kan het op een dag gaan over: ADAP-gerelateerde zaken, de ALV 2024, de nieuwe Beroepscode, het nieuwe Beroepsprofiel, de herijking van de Kennisagenda Diëtetiek, verschillende Richtlijnontwikkelingen, het inrichten van Specifieke deskundigheid voor de diëtetiek… En komen er overleggen langs met Kwaliteitsregister Paramedici, Nivel Zorgregistraties en Erkende Kennisnetwerken van de NVD over een aantal van die onderwerpen.

Als team KKOI zetten we ons in om het onderste uit de kan te halen voor de diëtist in Nederland én onze leden in het bijzonder. En stemmen we heel wat af om het werk zo zinvol en nuttig mogelijk te verdelen: werkend voor een 10. Buiten onze eigen deur nemen we o.a. deel aan consortiumbijeenkomsten en verschillende projecten om de Digitalisering in de zorg voor diëtisten voor te bereiden. We delen hierover informatie tijdens de Eerstelijnsbijeenkomsten, zodat diëtisten er in de praktijk vliegend mee van start kunnen gaan. Sinds kort werken we ook mee aan de Handreiking Kwetsbare Ouderen thuis, om de rol van de diëtist nog krachtiger neer te zetten bij deze hulpbehoevende groep.

Al deze onderwerpen zijn boeiend, nuttig en voor de komende jaren essentieel voor de individuele diëtist maar ook voor de totale beroepsgroep. Hieraan werken, maakt mijn werk zinvol en het voelt belangrijk. Als persoon én diëtist voel ik tegelijkertijd een enorme verantwoordelijkheid om voor medediëtisten in het veld een 10 te scoren: in jullie spreekkamers, bij bedrijven, het sociaal domein of aan het bed wordt immers het allerbelangrijkste werk gedaan. Waar ik mezelf telkens aan moet blijven herinneren en wat ik mijn medediëtisten graag meegeef in dit korte stukje tekst in de veel te drukke maand november:

Hoe belangrijk het werk dat we als diëtisten doen ook is en hoe hard we ook werken, alleen al vanwege de hoeveelheid werk die onze beroepsgroep oppakt, is een 10 scoren op alles waar we aan werken onmogelijk. Vergeet niet om af en toe te genieten van de leuke en mooie dingen in het leven die ook écht belangrijk zijn: je vrienden, je familie, lekker eten, en alles waar je van geniet.

Diëtisten: we gaan áltijd voor de 10, maar soms is een 7 goed genoeg. En door!

Auteurs

Afbeelding voor Bart van Leeuwen

Bart van Leeuwen

Bart van Leeuwen werkt als Beleidsmedewerker Kwaliteit binnen team KKOI (Kennis, Kwaliteit, Onderzoek en Innovatie).

Volledige biografie