Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackVergoedingen voor samenwerking in de eerste lijn in aantocht
Na nieuwe cao ziekenhuizen en VVT volgen vergoedingen eerste lijn

Vergoedingen voor samenwerking in de eerste lijn in aantocht

Woensdag 29 maart 2023Afbeelding Vergoedingen voor samenwerking in de eerste lijn in aantocht

Met de verhoging van de salarissen in de tweede en mogelijk derde lijn (de universitaire centra hadden al een akkoord) wordt het gat tussen beloning in de eerste lijn groter. De overheid, NZa en zorgverzekeraars zien dat ook en introduceren een (eerste?) set aan maatregelen.

Karen Plantinga, belangenbehartiger voor de eerste lijn: ‘Hier hebben we lang en hard voor gestreden. Ook al blijft de eerste lijn nog achter in betaling: hier ben ik toch echt blij mee. Cao-verhogingen elders zorgen ervoor dat er extra druk komt op de eerste lijn. Dat komt doordat zorg van de tweede naar de eerste lijn wordt verplaatst. We hebben dus de komende jaren diëtisten hard nodig, maar dan moet je samenwerking wel vergoeden!’ Voor dit jaar zijn de tarieven in de eerste lijn met 4,4% verhoogd. Maar dat dekt de inflatie niet. Bovendien staat de productiviteit onder druk, omdat er een toename te zien is van niet te declareren tijd voor MDO en voor organisatiegraad in de regio.

Cao-verhogingen elders zorgen ervoor dat er extra druk komt op de eerste lijn.”

Karen Plantinga, NVD-belangenbehartiger voor de eerste lijn

Vergoedingen zorg voor kwetsbare ouderen

Als NVD brengen we dit, samen met de andere paramedische collegae, dagelijks onder de aandacht. Vanuit VWS en NZa komen er nu toezeggingen om afstemming en coördinatie van zorg rondom kwetsbare ouderen aanvullend te bekostigen. In een recente Kamerbrief worden concrete toezeggingen gedaan. Karen Plantinga: ‘We hopen dat hiermee de beweging wordt ingezet om betalingen in de eerste lijn op peil te houden’.