Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackKeer Diabetes2 Om: eerste gespecialiseerde GLI in basispakket
Grote rol voor diëtisten weggelegd

Keer Diabetes2 Om: eerste gespecialiseerde GLI in basispakket

Dinsdag 20 december 2022Afbeelding Keer Diabetes2 Om: eerste gespecialiseerde GLI in basispakket

Vanaf 1 januari 2023 wordt de behandeling Keer Diabetes2 Om als eerste gespecialiseerde Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) vanuit het basispakket vergoed. Deze gespecialiseerde GLI is ontwikkeld voor mensen met diabetes type 2 of een hoog risico hierop.

Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes type 2 en dagelijks komen er 150 bij. Keer Diabetes2 Om heeft resultaten die volgens de organisatie op de lange termijn zeer effectief zijn. Dit in tegenstelling tot reeds bestaande GLI’s. Huisarts dr. Nynke van der Zijl: ‘Dit is een grote stap in de leefstijlgeneeskunde. Ik ben elke keer weer verrast hoe leefstijlaanpassing mensen een ander leven kan geven.’

Vergoeding door zorgverzekering

In 2020 erkende het RIVM Keer Diabetes2 Om als effectief. En nu oordeelde Zorginstituut Nederland dat het programma onder de Zorgverzekeringswet vergoed mag worden. Barbara Kerstens (programmadirecteur Voeding Leeft): ‘Wij willen leefstijlverandering voor iedereen toegankelijk maken. Daar komen wij al ruim 10 jaar ons bed voor uit. Deze stap is een bekroning op een intens proces van jaren’.

‘Wij willen leefstijlverandering voor iedereen toegankelijk maken. Daar komen wij al ruim 10 jaar ons bed voor uit. Deze stap is een bekroning op een intens proces van jaren’

Barbara Kerstens (programmadirecteur Voeding Leeft)

Laag- en hoogcomplexe GLI

Keer Diabetes2 Om is het eerste gespecialiseerde GLI-programma dat uit de basiszorg verzekerd zal gaan worden in 2023. Keer Diabetes2 Om kent 2 stromingen. In samenspraak met Zorginstituut Nederland is er namelijk een splitsing gemaakt in de doelgroep.

De eerste stroming is de laagcomplexe GLI: voor mensen met prediabetes en gediagnosticeerde diabetes met gebruik van metformine. Deze mensen worden ook al gezien in de ketenzorg DM2. Deze GLI kan bijdragen aan de zorg binnen de keten DM2.

Daarnaast is er een hoogcomplexe GLI: voor mensen met diabetes die op meer dan metformine alleen zijn ingesteld en/of insuline gebruiken. Deze GLI start met een intensief tweedaags programma met overnachting. Hierbij wordt meteen begonnen met medicatieafbouw en koolhydraatbeperking. Deze tweedaagse vorm van de GLI is in 2023 nog niet verzekerd uit de basiszorg, maar vanaf 2024 wel.

Rol van de diëtist

De diëtist heeft hier een grote rol in en wordt apart bekostigd. Voor de laagcomplexe zorg gelden de GLI-tarieven. Voor de hoogcomplexe zorg wordt in 2023 nog bepaald hoe die bekostigd wordt en voor welk bedrag. De GLI betreft een integrale bekostiging voor alle zorgverleners betrokken bij het traject. De NVD praat mee over de kwalitatieve inzet van de diëtist en de bekostiging.

Keer Diabetes2 Om

In 2014 ontwikkelde Stichting Voeding Leeft de leefstijlbehandeling Keer Diabetes2 Om, samen met artsen, wetenschappers en andere professionals. Het doel van de behandeling is het ziekteproces en gewichtstoename om te keren, diabetesmedicatie af te bouwen of voorkomen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Ruim 3.700 mensen zijn al gestart. De resultaten zijn internationaal gepubliceerd. Na twee jaar blijkt de kwaliteit van leven significant verbeterd, is het gemiddeld gewichtsverlies 7 kg, gebruikt 67% van de respondenten minder diabetesmedicatie en is 28% geheel gestopt met de medicatie. Recent onderzoek geeft daarnaast aanwijzingen dat het leefstijlprogramma een gunstig effect kan hebben op de nierfunctie bij deelnemers die bij de start van het programma een minder goede nierfunctie hadden.

Leefstijl in plaats van medicatie

Diabetes type 2 wordt volgens de huidige behandelstandaard behandeld met medicatie, waaronder metformine, SU-derivaten en insuline, om de bloedsuikerspiegel stabiel te houden. Dit pakt echter het onderliggende ziekteproces niet aan. Bij de meeste mensen wordt het medicatiegebruik door de jaren steeds hoger om de bloedsuikerspiegel onder controle te kunnen houden. Bovendien neemt het gewicht vaak langzaam verder toe en neemt de vermoeidheid toe. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat leefstijlfactoren een belangrijke rol spelen bij zowel het ontstaan als het verloop van diabetes type 2 en dat medicatie door leefstijlaanpassingen vaak afgebouwd kan worden.