Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackHoe versterken we de zorg in de eerste lijn?
IZA-project van start 'Visie op de Eerste Lijns zorg'

Hoe versterken we de zorg in de eerste lijn?

Vrijdag 28 oktober 2022Afbeelding Hoe versterken we de zorg in de eerste lijn?

In opdracht van het Ministerie van VWS is op 26 oktober het startsein gegeven voor het project ‘Visie op de Eerste Lijns zorg’ dat onder leiding staat van de zogenoemde Rebel Group. Het project vloeit direct voort uit het nieuwe Integraal Zorgakkoord (IZA). Wat houdt dit in voor paramedische organisaties in de eerste lijn?

Paramedische organisaties zijn door het ministerie van VWS uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te werken aan een nieuwe visie op de eerstelijnszorg en te komen tot een plan van aanpak tot aan 2030. Het gaat daarbij om groot aantal organisaties in de eerste lijn. De NVD is vertegenwoordigd vanuit het Paramedisch Platform Nederland PPN waar ook EN, NVH, NVLF, OVN en VVOCM deel van uitmaken.

Andere partijen werkzaam in de eerste lijn die betrokken zijn, zijn de fysiotherapeuten (KNGF), apothekers (KNMP), ouderengeneeskundigen (Verenso) (wijk)verpleegkundigen (V&VN), woon- en thuiszorgmedewerkers (Actiz, Zorgthuis.nl) en patiënten (PFN). Tijdens de projectbijeenkomst waren ook huisartsen vertegenwoordigd (NHG), evenals vertegenwoordigers van van Ineen, VWS en ZN. De LHV is nog niet formeel aangesloten omdat deze organisatie het Integraal Zorg Akkoord niet heeft ondertekend. De NVD vindt het wel wel belangrijk dat ook huisartsen vanuit LHV aansluiten.

Complexere zorgvragen

In het IZA is aangegeven dat als gevolg van de vergrijzing steeds meer mensen met complexere zorgvragen een beroep doen op eerstelijnszorg (mensen blijven langer thuis wonen en er is een beweging naar passende zorg). De eerstelijnszorg is echter grotendeels kleinschalig en monodisciplinair georganiseerd. Patiënten hebben daardoor vaak te maken met meerdere zorgaanbieders. Binnen de huidige structuur van de eerstelijnszorg betekent dat ook, dat er veel op individuele zorgverleners aankomt en dat zij steeds minder met zorgverlening en steeds meer met randzaken bezig zijn.  

De nieuwe visie en het plan dat gemaakt wordt, moet een aantal elementen bevatten zoals die ook in het IZA zijn opgenomen. Daarbij gaat het onder meer om: optimaal benutten van beschikbare personele capaciteit en expertise, meer tijd voor de patiënt, organiseren en samenwerken, inhoud en kwaliteit van zorg en beschikbaarheid en inzet van financiële middelen.

Kansen voor de paramedische sector

Bianca Rootsaert, directeur NVD: “Het meedenken en praten over hoe we de eerstelijnszorg gaan versterken biedt kansen voor ons als paramedische sector. Zorg in de wijk moeten we toch echt samen doen, daarom is het goed dat we elkaar ook op landelijk niveau treffen, niet alleen in paramedische verband, maar breder, met alle partijen die rondom de patiënt staan. Dat in het traject ruimte wordt geboden om specifiek per zorgsoort input te geven juichen we toe.”

Het traject heeft een looptijd tot eind januari 2023. In het proces zijn vaste moment opgenomen waarop de partijen in gesprek kunnen gaan met hun achterban en/of hen op de hoogte brengen van de vorderingen.