Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackNZa: aanspraak diëtist blijft ook naast ‘Keer Diabetes2 Om’ bestaan
Tarieven GLI 2024 bekend

NZa: aanspraak diëtist blijft ook naast ‘Keer Diabetes2 Om’ bestaan

Maandag 10 juli 2023Afbeelding NZa: aanspraak diëtist blijft ook naast ‘Keer Diabetes2 Om’ bestaan

De NZa heeft de tarieven voor de GLI in 2024 bekendgemaakt. Verder geeft de NZa meer informatie over het programma ‘Keer Diabetes2 Om’ en de bekostiging daarvan.

Je kunt de nieuwe tarieven vinden in de prestatie- en tariefbeschikking. Op de website van de NZa vind je ook de beleidsregel en regeling van de GLI.

‘Keer Diabetes Om’

Per 2024 kan ook het programma ‘Keer Diabetes2 Om’ als GLI worden ingekocht. Dit programma kan uit twee delen bestaan. Het eerste deel is een GLI zoals die normaliter wordt uitgevoerd, maar dan op maat gemaakt voor mensen met diabetes. Het tweede deel is speciaal voor mensen met diabetes type 2 die onvoldoende baat hebben bij de reguliere aanpak en al veel medicatie gebruiken.

Die tweede groep mensen kan eerst een startweekend bijwonen. Dit startweekend wordt bekostigd vanuit de basiszorgverzekering. Het startweekend is een eerste aanzet tot leefstijlverandering. Hierin wordt geprobeerd de medicatie af te bouwen en de diabetes ‘om te keren’. Het traject dat daarna volgt, kunnen de deelnemers thuis doen. In het startweekend is de diëtist apart bekostigd van de rest van het GLI-traject. Na het startweekend kunnen deelnemers een GLI+ of intensieve GLI volgen.

Stichting Voeding Leeft heeft het programma ‘Keer Diabetes2 Om’ ontwikkeld en uitgerold. Zij werken momenteel aan een implementatieprogramma. Zodra hier meer over bekend is, wordt de NVD geïnformeerd. En jullie, onze leden, natuurlijk ook.

Vragen over bekostiging diëtist

De NVD heeft vragen gesteld aan de NZa over de bekostiging van de diëtist buiten de GLI, maar binnen de ketenzorg, voor de patiënten met diabetes type 2. Dit is het antwoord van de NZa:

“In de regelgeving GLI volwassenen is geen sprake van expliciete uitsluiting van diëtetiek. Sterker nog: vanuit Zorginstituut Nederland (ZiN) is zelfs aangegeven dat binnen de prestaties die zien op de medische begeleiding bij de medicatie-afbouw de diëtiek niet beperkt is tot het maximum van drie behandeluren per kalenderjaar. Hiervoor geeft ZiN twee redenen:

  1. Paramedische zorg als onderdeel verblijf kent geen beperkingen, die zijn verbonden aan de extramurale zorg.
  2. Het gaat om een groepsgewijze benadering. Dan is het vreemd om voor alle individuele deelnemers het maximum ‘in rekening te brengen’. Die kunnen we ook buiten beschouwing laten voor het maximum, temeer er nu eenmaal geen sprake is van individuele behandeltijd en dat is wel de reikwijdte van de bepaling.

Voor de diëtetiek, buiten de prestaties die zien op de medische begeleiding bij de medicatie- afbouw, is de gang naar de diëtist open.”