Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackLedenraadpleging over onderhandelingsresultaat Cao UMC
Breng je stem uit!

Ledenraadpleging over onderhandelingsresultaat Cao UMC

Dinsdag 20 februari 2024Afbeelding Ledenraadpleging over onderhandelingsresultaat Cao UMC

Na tien intensieve overlegrondes hebben de vakbonden, waaronder FBZ, op donderdagavond 15 februari 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt met de NFU over een nieuwe Cao UMC. Er zijn salarisverhogingen afgesproken voor 2024 en 2025 en in alle umc’s wordt een generatieregeling van kracht. Daarnaast wordt balansverlof geïntroduceerd, geldt in alle umc’s straks dezelfde reiskostenvergoeding en wordt het aantal bovenwettelijke vakantie-uren verhoogd.

Ledenraadpleging

Als je onder deze cao valt, kun je een ledenraadpleging in je mailbox verwachten. Je leest daarin over de belangrijkste resultaten en je kunt aangeven of je je kunt vinden in de gemaakte afspraken.

Breng je stem uit!

Je ontvangt in de week van 26 februari een unieke stemlink van vakbond FBZ. FBZ zit namens onze vereniging als sociale partner aan deze cao-tafel en maakt daar afspraken over jouw arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. We zien graag dat zoveel mogelijk leden van onze vereniging laten weten wat ze van het resultaat vinden. Breng dus vooral je stem uit.

Actuele gegevens

Als je bij een andere werkgever aan de slag gaat of van sector verandert, is het belangrijk dat je je actuele gegevens aan de ledenadministratie van FBZ doorgeeft. Meen je stemgerechtigd te zijn, maar heb je uiterlijk 27 februari geen stemmailing ontvangen, neem dan contact op met bureau@fbz.nl, zodat je alsnog een unieke stemlink ontvangt.

Jouw privacy gewaarborgd

Deze ledenraadpleging gebeurt conform de privacywetgeving. Bekijk het Reglement Verwerking Persoonsgegevens en het privacy statement dat op FBZ en ons als aangesloten vereniging van toepassing is. Je kunt anoniem je stem uitbrengen, er worden dus geen persoonsgegevens verzameld. Nadat de uitslagen bekend zijn, worden alle gegevens verwijderd.

Onderhandelingen

In oktober vorig jaar startten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC. Al snel werd duidelijk dat de standpunten van de NFU en de bonden ver uit elkaar lagen. Omdat alle werknemers in de umc’s in 2023 een loonsverhoging van 10% hadden gekregen, gaf de NFU aan dat daarmee een hypotheek was genomen op de nieuwe cao en dat er nauwelijks ruimte zou zijn voor materiële verbeteringen. Uiteindelijk lukte het toch om nader tot elkaar te komen en dat leidde op 15 februari tot een onderhandelingsresultaat.

Afspraken

  • De nieuwe cao loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.
  • Werknemers krijgen per 1 mei 2024 een structurele salarisverhoging van 4% tot het maximum van schaal 11 (maximaal € 246,24). Per 1 juli 2025 volgt nog eens een verhoging van 3%, eveneens tot het maximum van schaal 11 (maximaal € 192,06). Als blijkt dat de consumentenprijsindex in 2025 hoger is dan de afgesproken loonsverhoging voor dat jaar, gaan de cao-partijen in overleg.
  • Nu heeft ieder umc nog een eigen reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer, waardoor er veel verschillen zijn. Er zijn nu afspraken voor alle umc’s gemaakt. Werknemers die fietsend, lopend of met de auto naar het werk komen, krijgen vanaf 1 oktober 2024 een reiskostenvergoeding krijgen van 18 cent per kilometer (met een maximum van 40 km enkele reis). Wie meer dan 7 km van het werk woont en met het OV reist, krijgt de OV-kosten volledig vergoed (2e klas). Voor aios geldt vanaf 2025 dezelfde reiskostenvergoeding als voor andere werknemers.
  • De thuiswerkvergoeding gaat omhoog naar € 2,35 per dag.
  • Om werknemers meer regie te geven over hun eigen duurzame inzetbaarheid, wordt balansverlof geïntroduceerd. Je kunt voor dit verlof sparen vanuit je eindejaarsuitkering, vakantiegeld, bovenwettelijke vakantie-uren, overuren en de meeruren aan het eind van een kalenderjaar. Via je gespaarde uren kun je verlof opnemen of tijdelijk minder werken.
  • Het aantal bovenwettelijke vakantie-uren wordt per 1 januari 2024 uitgebreid van 24 naar 28 uur en vanaf 1 januari 2025 naar 32 uur.
  • In alle umc’s wordt een generatieregeling van kracht volgens het 80-90-100 principe: je gaat 80% werken tegen 90% van je loon terwijl je pensioenopbouw volledig (100%) doorloopt.
  • Het protocol grensoverschrijdend gedrag wordt als bijlage aan de cao toegevoegd en umc’s gaan daar specifiek aandacht aan besteden.
  • Alle stagiairs (ongeacht de vraag of hun stage is gericht op directe patiëntenzorg) krijgen een stagevergoeding. Deze vergoeding geldt niet voor coassistenten. Hun tegemoetkoming wordt vanaf 1 maart 2024 echter wel verhoogd van 100 naar 120 euro per maand.

De vakbonden onderhandelen over verschillende cao’s waar ook diëtisten onder vallen. Als NVD zijn we aangesloten bij vakbond FBZ en daardoor betrokken bij de onderhandelingen.