Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackNieuw advies Gezondheidsraad over Voedingsnormen voor energie onderstreept belang van de diëtist

Nieuw advies Gezondheidsraad over Voedingsnormen voor energie onderstreept belang van de diëtist

Woensdag 17 augustus 2022Afbeelding Nieuw advies Gezondheidsraad over Voedingsnormen voor energie onderstreept belang van de diëtist

In het nieuwe advies van de Gezondheidsraad over de referentiewaarden voor de dagelijkse calorische inname komt duidelijk de rol van de diëtist naar voren als het gaat om bepaling van de individuele energiebehoefte. Het advies is 16 augustus aan de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangeboden. Het geeft in het algemeen de nieuwe voedingsnormen voor energie weer voor zuigelingen, kinderen, volwassenen van diverse leeftijden, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Met de publicatie van voedingsnormen wordt door de Gezondheidsraad informatie gegeven over de hoeveelheden energie (of voedingstoffen) die gezonde mensen met een gezond gewicht binnen zouden moeten krijgen om gezond te blijven. Uitgangspunt is een gezonde bevolking, maar de raad signaleert tegelijkertijd dat steeds meer mensen in Nederland zwaarder worden.

Aanbeveling in aanbiedingsbrief

“Ook hebben veel volwassenen, zeker oudere volwassenen, een of meerdere chronische ziekten”, schrijft de vicevoorzitter van de Gezondheidsraad, Marianne Geleijnse, aan de staatsecretaris van VWS in haar aanbiedingsbrief bij het advies. “De implicaties hiervan voor de (gemiddelde) energiebehoefte zijn op dit moment onvoldoende bekend. Het is belangrijk (meer) stand van wetenschap op te bouwen over de behoefte aan energie bij mensen met overgewicht en/of obesitas, bij chronische ziekten en bij oudere volwassenen. Die kennis is nodig om de voedingsvoorlichting voor deze grote groepen in de Nederlandse bevolking te verbeteren. Deze aanbeveling heeft niet alleen betrekking op energie, maar betreft evenzeer de behoefte aan voedingsstoffen.”

Gemiddelde behoefte, individuele behoefte

De voedingsnormen voor energie gaan over de gemiddelde behoefte en zijn bedoeld voor toepassingen op groepsniveau, bijvoorbeeld voor de voedingsvoorlichting door het Voedingscentrum. Tegelijkertijd beschrijft het advies dat de energiebehoefte sterk van persoon tot persoon verschilt en dat de gemiddelde energiebehoefte niet bedoeld is voor toepassing op individueel niveau. Zaken als leeftijd, lichaamsgewicht en activiteitenpatroon hebben bijvoorbeeld een grote invloed op de energiebehoefte. Als het nodig is voor een persoonlijk voedingsadvies de energiebehoefte te bepalen, dan verwijst de raad naar de diëtist. Hiervoor wijst de raad op het toepassen van zogeheten voorspellingsformules voor de energiebehoefte. In het achtergronddocument van het advies worden verschillende voorbeelden van deze formules gegeven.

Activiteitenniveau en doelgroepen

Hoewel de gemiddelde energiebehoefte in het advies niet gericht is op individuen, wordt er wel een onderscheid gemaakt tussen verschillende bevolkingsgroepen, van jong tot oud: zuigelingen, kinderen, volwassenen van diverse leeftijden, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. En nieuw ten opzichte van het laatst verschenen advies over energienormen uit 2001 is dat in dit advies rekening wordt gehouden met verschillende activiteitenniveaus (PAL-waarde) in relatie tot de gemiddelde energiebehoeften, van licht actief tot zeer actief.

Erkenning voor werk diëtist

Bianca Rootsaert, directeur NVD, is enthousiast over de teneur van het nieuwe advies: “Uit het nieuwe advies van de Gezondheidsraad over Voedingsnormen voor energie komt erkenning naar voren dat voedingsadvies geen ‘one size fits all’-oplossing is. De relatie tussen voeding en mens is ook echt heel complex.  Het benadrukt tegelijkertijd de kracht en kennis van de diëtist. Wij kunnen meten en interpreteren en dat is maatwerk. Het voedt tevens het pleidooi om nutritional assessment steviger neer te zetten.” In de nieuwe visie van de NVD De diëtist en de diëtetiek in 2030 wordt maatwerk ook benadrukt.